For those in need!

Dorcas investeert in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Dit doen we door middel van het stimuleren van ondernemerschap, zelfredzaamheid en bescherming van mensen in een kwetsbare situatie.

Dorcas is een christelijk goed doel die werkt aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

+

MENSEN
met betere vooruitzichten in
tijden die uitzichtloos lijken

LANDEN
waar we hoop brengen in het
leven van mensen in nood

 

+

VRIJWILLIGERS
die gelijkwaardig en gepassioneerd
hun talenten inzetten

Afrika

Oost-Europa

Midden-Oosten

  • We zijn actief in Libanon, Syrië, Irak, Jemen en Egypte.
  • In 2022 hadden we meer dan 267.000 deelnemers.
  • In 2022 investeerden we ruim 7,8 miljoen euro.

Hoe wij werken aan duurzame verandering

video afspelen