Extreme armoede in Albanië

Albanië is een bergachtig Balkanland vol prachtige natuur. Het land is qua oppervlakte vergelijkbaar met België en telt bijna 3 miljoen inwoners. Albanië staat bekend om zijn gastvrijheid, maar ook om zijn armoede, werkloosheid en de nog altijd aanwezige traditie van bloedwraak. Vooral in het afgelegen noorden leven veel mensen onder de armoedegrens. Het land lijdt onder criminaliteit, een corrupt systeem en politieke onrust. Ook mensenhandel en gedwongen arbeid komen er voor. Vanwege hun uitzichtloze situatie emigreren Albanezen massaal naar andere landen, in de hoop werk te vinden. In Albanië hebben we in het bijzonder oog voor ouderen, werkloze jongeren en mensen uit de Romagemeenschap.

Populatie

In Albanië wonen 2,8 miljoen mensen.

Armoede

29 procent van de mensen leeft onder de armoedegrens.

Ons bereik

In 2022 hadden we 1.170 projectdeelnemers in Albanië.

Project uitgelicht

Sociale vangnetten

We zetten netwerken op voor ouderen. Langzaam maar zeker zien we dat vrijwilligers, kerken, scholieren en bedrijven zich meer inzetten om de zorg voor ouderen op zich te nemen. Ook bieden we concrete hulp om armoede van ouderen te verminderen.

Ondernemerschap

We trainen mensen om een hoger inkomen te verdienen. Zij leren een beroep in de toerisme- of landbouwsector of beginnen een kleine onderneming. Ook faciliteren we samenwerkingen tussen beginnende ondernemers met bestaande bedrijven en lokale overheden, zodat er een betere economie ontstaat met meer werkgelegenheid. Op deze manier voorkomen we dat arme Albanese gezinnen op het platteland wegtrekken naar de hoofdstad of een ander land, en blijven families bij elkaar.

Herstel en bescherming

We proberen de vicieuze cirkel te doorbreken door de Roma te begeleiden naar werk. Daarbij voorkomen we dat Romakinderen aan hun lot worden overgelaten. We investeren bij hen in het ontwikkelen van zelfvertrouwen, talenten en capaciteiten. Ook strijden we tegen mensenhandel.

Ontmoet onze landendirecteur

Ilia Dishnica werkt al sinds 1992 als landendirecteur voor ons kantoor in Albanië. Hij is getrouwd met Mirela en samen hebben zij een dochter en een zoon. Ilia vertelt over zijn werk: ‘Mijn hart voor armen en behoeftigen is groot. Ik vind het niet altijd even makkelijk om telkens weer geconfronteerd te worden met het lijden van anderen, maar tegelijkertijd geeft het mij elke dag opnieuw grote vreugde om dit werk te doen. Het is zo bemoedigend om te zien hoe de mensen nieuwe hoop krijgen via de projecten van Dorcas.’

Locaties en team

In Albanië werken we zowel in het noorden als in het zuiden van het land. Behalve landendirecteur Ilia werken op ons kantoor in Albanië 4 collega's. Daarnaast werken we veel samen met uitvoerende partnerorganisaties.

Verhalen

Raak betrokken!

Jouw bijdrage voor Albanië is belangrijk.