Het armste land van Europa

Moldavië ligt in Oost-Europa en is qua oppervlakte vergelijkbaar met Nederland, maar dan met 5 keer zo weinig inwoners. Het is veruit het armste land van Europa, en er is veel corruptie. De economie van Moldavië is afhankelijk van landbouw. Door de klimaatverandering zijn er echter veel uitdagingen voor de landbouwsector, zoals stijgende temperaturen, minder regen, periodes van droogte.

Veel Moldaviërs zijn werkloos en leven in armoede. De levensverwachting van Moldaviërs is een van de laagste van Europa. Het aantal mensen dat emigreert naar andere landen is daarentegen het hoogst van Europa: bijna een derde van de bevolking is inmiddels weggetrokken naar een ander land. Het zijn vooral de jongvolwassen die weggaan, op zoek naar werk. Zij laten hun kinderen noodgedwongen achter bij de grootouders of andere familieleden.

Gespannen situatie in Moldavië

In Moldavië heerst momenteel een gespannen situatie. Het is politiek en economisch erg onstabiel. Het land heeft grote energietekorten, een torenhoge inflatie en er zijn veel protesten en spanningen. Onze projecten in Moldavië kunnen ondanks deze lastige situatie gelukkig gewoon doorgaan.

Noodhulp aan Oekraïners
In Moldavië verlenen we op dit moment ook noodhulp vanwege de oorlog in Oekraïne. We bieden steun aan Oekraïense vluchtelingen die de grens met Moldavië zijn overgestoken. We werken in grensgebieden, op locaties waar weinig andere hulporganisaties zijn en in de hoofdstad, waar veel vluchtelingen naartoe trekken. Onze hulp bestaat vooral uit het ondersteunen van opvanglocaties. Onze partners in Moldavië bieden activiteiten voor kinderen aan. Dit draagt bij aan het verwerken van de situatie en het verminderen van stress. Ook geeft het ouders de ruimte om bijvoorbeeld voorbereidingen te treffen voor hun doorreis. Ten slotte verlenen we psychosociale eerste hulp voor mensen met trauma’s.

Populatie

In Moldavië wonen 3,4 miljoen mensen.

Armoede

10 procent van de mensen leeft onder de armoedegrens.

Ons bereik

In 2022 hadden we 28.385 projectdeelnemers in Moldavië.

Project uitgelicht

Omzien naar ouderen

We zetten netwerken op, zodat de gemeenschap de zorg voor ouderen op zich kan nemen. Ook bieden we concrete hulp om armoede onder ouderen te verminderen.

Ondernemerschap

We trainen en motiveren mensen om een hoger inkomen te verdienen in de landbouw. Zo worden zij zelfvoorzienend, hoeven zij niet meer weg te trekken en blijven families bij elkaar.

Hulp en bescherming

We werken aan een stabielere gezinssituatie voor kinderen en hun ouders. Zo investeren we in zelfvertrouwen, talenten en capaciteiten. Ook strijden we tegen mensenhandel.

Ontmoet onze landendirecteur

Leila Sorbala is onze landendirecteur in Moldavië. Ze voelt zich vooral geroepen om zich in te zetten voor kwetsbare ouderen.

Locaties

Verhalen

Raak betrokken!

Jouw bijdrage voor Moldavië is belangrijk.