Als het beter gaat met je land, maar niet met jou

Kenia ligt op de evenaar, aan de oostkust van Afrika. De Keniaanse overheid is ambitieus en wil van Kenia een milieubewust en geïndustrialiseerd land maken. Dankzij politieke hervormingen en investeringen van multinationals is de economie van het land de afgelopen jaren sterk gegroeid, waardoor het nu een middeninkomensland is. Helaas kan de lokale bevolking hier niet van meeprofiteren. Meer dan een derde van de Kenianen leeft onder de armoedegrens. Dit heeft ook te maken met de explosieve bevolkingsgroei (van 6 miljoen inwoners in 1950 naar 55 miljoen in 2023) en de zeer lage gemiddelde leeftijd (19 jaar). Kenia heeft veel last van de klimaatverandering. Die leidt tot onvoorspelbare weersomstandigheden, waardoor oogsten mislukken en de voedselvoorziening regelmatig in gevaar komt. Op het platteland komen veel ziektes voor door een gebrek aan sanitaire voorzieningen, zoals toiletten. Andere problemen zijn corruptie, geweld en de ondergeschikte positie van vrouwen. Veel meisjes gaan niet naar school. Ook uithuwelijking en meisjesbesnijdenis komen nog veel voor.

Populatie

In Kenia wonen 55,1 miljoen mensen.

Armoede

16,4 miljoen mensen leven onder de armoedegrens.

Ons bereik

In 2022 hadden we 150.722 projectdeelnemers in Kenia.

Project uitgelicht

Schoon drinkwater

We verbeteren van de sanitaire voorzieningen en de toegang tot schoon drinkwater. Ook geven we mensen informatie over het belang van schoon drinkwater en hygiëne. Dit doen we samenwerking met de lokale overheid en het bedrijfsleven.

Ondernemerschap

We leiden mannen en vrouwen op, zodat zij hun eigen bedrijf in de landbouwsector kunnen oprichten en ontwikkelen. Zo krijgen zij een betere positie in de maatschappij, en kunnen zij het beschikbare water en de landbouwgrond – ondanks de zeer voelbare gevolgen van klimaatverandering – zo goed mogelijk benutten en vermarkten.

Goede toekomst voor kinderen

We werken aan een stabielere gezinssituatie voor kinderen en hun ouders. We investeren in zelfvertrouwen, talenten en capaciteiten. Ook geven we trainingen rondom opvoeding en gender, waarbij het erom gaat hoe je goed met elkaar omgaat. Ten slotte werken we aan bewustwording rondom uithuwelijking en misbruik.

Ontmoet onze landendirecteur

Edwin Onyancha is onze landendirecteur in Kenia. Hij werkt al jaren samen met Dorcas aan duurzame verandering voor mensen die achtergesteld zijn. Edwin werd als jongen al geraakt door de armoede om hem heen. Hij wil recht brengen in Kenia.

Waar we werken

2022_NL_Kenia

Verhalen uit Kenia ...

Doe mee!

Jouw bijdrage voor Kenia is belangrijk.