Duurzame verandering in Roemenië

Roemenië is het eerste land waar Dorcas actief werd. Het land telt ruim 21 miljoen inwoners en is daarmee het grootste Balkanland. Roemenië is een land met veel verschillende volkeren en culturen, en heeft een roerige geschiedenis. Sinds de val het communisme in 1989 is het land constant in handen geweest van corrupte en criminele politici, waartegen het volk regelmatig in opstand is gekomen en nog steeds komt.

Roemenië is ook een land waar veel uitsluiting en uitbuiting voorkomt, vaak gericht op minderheidsgroepen zoals Roma. De verschillen tussen arm en rijk zijn groot. Hoewel het land op papier niet bijzonder arm is, leeft een kwart van de bevolking in  extreme armoede. Omdat Roemenië bij de Europese Unie hoort, heeft het open grenzen met West-Europa. Hierdoor is het land een centrum van mensenhandel geworden. Juist de armere mensen zijn vatbaar voor de invloed van mensenhandelaren. Er wordt hun voorgehouden dat ze een veel beter leven kunnen krijgen.

Populatie

In Roemenië wonen 19,9 miljoen mensen.

Armoede

Een kwart van de mensen leeft onder de armoedegrens.

Ons bereik

In 2022 hadden we 17.973 projectdeelnemers in Roemenië.

video afspelen

Project uitgelicht

Omzien naar ouderen

We zetten netwerken op, zodat de gemeenschap de zorg voor ouderen op zich kan nemen. Ook bieden we concrete hulp om armoede van ouderen te verminderen.

Voedselzekerheid

Via onze ‘Farmer Field School’ leiden we boeren op, zodat zij hun gezin en hun gemeenschap kunnen voorzien van voedsel en een hoger inkomen kunnen verdienen.

Hulp en bescherming

We werken aan een stabielere gezinssituatie, vooral bij Roma-kinderen. We investeren bijvoorbeeld in zelfvertrouwen, talenten en capaciteiten, zowel bij de ouders als bij de kinderen.

Voorkomen en bestrijden van mensenhandel

Samen met enkele partnerorganisaties zijn wij onderdeel van het project Next Steps. We zetten ons in om de keten van mensenhandel, prostitutie en gedwongen (kinder)arbeid te doorbreken.

Dorcas in Roemenië

In Roemenië hebben we een uitgebreid netwerk van kerken en maatschappelijke organisaties. Sinds 1990 hebben we hier een landenkantoor. Op dit moment werken er 8 medewerkers. Er is ook een grote groep vrijwilligers actief.

Roemenië is het enige land met Dorcas-kringloopwinkels - naast Nederland natuurlijk. En wist je al dat Dorcas in Roemenië een eigen voedselactie heeft? Die noemen ze de 'Blue Bucket Campaign'.

Locaties

2022_NL_Roemenië

Ontmoet onze landendirecteur

Attila Daray is al ruim 15 jaar onze landendirecteur in Roemenië. Hij is een zeer gepassioneerde man met een groot hart voor mensen die achtergesteld worden.

Raak betrokken!

Jouw bijdrage voor Roemenië is belangrijk.