Dorcas in Egypte

Egypte is ruim 24 keer zo groot als Nederland. Vanwege de woestijnen is het overgrote deel van het land dunbevolkt. Ruim driekwart van de inwoners woont in de Nijlvallei. Een van de grote uitdagingen van Egypte is de bevolkingsgroei. De economie groeit niet hard genoeg om de toestroom van de jongeren op de arbeidsmarkt op te vangen, en hierdoor neemt de armoede toe. Naast inkomsten uit toerisme moet de Egyptische economie het vooral hebben van landbouw, maar door het klimaat is er weinig vruchtbare landbouwgrond. Bovendien lukt het de overheid niet om problemen structureel aan te pakken. Het aantal mensen in Egypte dat te maken heeft met sociale en economische ongelijkheid is enorm. De verschillen tussen arm en rijk zijn groot, net als de verschillen tussen de rechten van mannen en vrouwen. Er is veel onderdrukking, discriminatie en isolatie van kwetsbare groepen, zoals mensen met een handicap.

Populatie

In Egypte wonen 112,7 miljoen mensen.

Armoede

32,5 procent van de mensen leeft onder de armoedegrens.

Ons bereik

In 2022 hadden we 8.885 projectdeelnemers in Egypte.

Enkele projecten in Egypte uitgelicht

De kleinschalige boerderijen van vrouwen

Dorcas draagt bij aan duurzaam levensonderhoud voor vrouwelijke boeren en hun dorp. Van 2021 tot 2023 trainen we in totaal 750 vrouwen uit 10 dorpen in de Nijlvallei via onze 'Farmer Field Business School', zodat zij productiever leren boeren, beter kunnen voorzien in hun levensonderhoud, initiatieven in hun dorp leren opzetten en daarin een leidende rol innemen. We zien dat deze vrouwen dankzij dit project zelfstandiger, zelfvoorzienender en zelfverzekerder worden.

Kinderen uit de vuilniswijk van Caïro

In de vuilniswijk van Caïro wonen veel gezinnen die vuil sorteren. De meisjes uit deze gezinnen kunnen bij ons gemeenschapscentrum Oasis onderwijs volgen. Een team van professionals heeft persoonlijk gesprekken met deze meisjes, zodat zij leren omgaan met de problemen in hun leven. Veel meisjes hebben namelijk te maken met huiselijk geweld, misbruik of uitsluiting. Ook zetten we ons in om verkeerde gewoonten (zoals kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis) uit te bannen.

Mensen die achtergesteld worden

In Egypte is er veel onderdrukking, discriminatie en isolatie van kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een handicap. Dorcas probeert hun levensomstandigheden op verschillende manieren te verbeteren. Zo lobbyen bij we de overheid voor hun rechten, creëren we kansen voor hen om mee te kunnen doen in de maatschappij, bouwen we samen met hen aan een betere (financiële) thuissituatie en betrekken we hen bij de gemeenschap waarin ze wonen.

2022_NL_Egypte

Locaties

In Egypte hebben we geen eigen landenkantoor, maar werken we samen met de lokale organisatie Life Vision. In Caïro hebben we samen met Life Vision een gemeenschapscentrum voor gezinnen die in de vuilniswijk wonen.

video afspelen
video afspelen

Raak betrokken!

Jouw bijdrage voor Egypte is belangrijk.