Een land met enorm veel nood

Zuid-Soedan werd onafhankelijk in 2011. Hoewel deze onafhankelijkheid een einde maakte aan een langdurige burgeroorlog, is er nog steeds veel geweld en onrust tussen verschillende stammen. Het land lijdt onder een langdurige humanitaire crisis. Twee derde van de bevolking kan nauwelijks overleven zonder hulp. Veel mensen lijden honger en hebben geen toegang tot schoon drinkwater of sanitaire voorzieningen. De meeste kinderen gaan niet naar school, veel mensen lijden aan malaria, vrouwen sterven in het kraambed. Ook natuurrampen zoals overstromingen vormen een toenemende bedreiging. Er is enorm veel nood in het land. In Zuid-Soedan werken we nauw samen met ZOA. Samen kunnen wij zorgen voor meer impact op het leven van mensen die het zwaarst getroffen zijn door de crisis en armoede.

Populatie

In Zuid-Soedan wonen (naar schatting) tussen de 11 en 14 miljoen mensen.

Armoede

Meer dan 80 procent van de mensen leeft onder de armoedegrens.

Ons bereik

In 2022 hadden we 212.796 projectdeelnemers in Zuid-Soedan.

Project uitgelicht

Noodhulp

Door klimaatverandering zijn er in Zuid-Soedan steeds vaker overstromingen. Ook worden de weersomstandigheden steeds extremer: er zijn vaker periodes van droogte én er zijn vaker hevige regenbuien. In beide situaties is het voor een groot deel van de bevolking moeilijk om te (over)leven. Honderdduizenden mensen hebben de afgelopen jaren hun woonplek moeten verlaten en leven nu als vluchteling in hun eigen land. Dorcas voorziet in hun eerste levensbehoeften, zoals voedsel en onderdak.

Voedsel

Ondervoeding is een groot probleem in Zuid-Soedan. Meer dan een miljoen kinderen zijn ernstig ondervoed. Ook zwangere vrouwen en jonge moeders zijn kwetsbaar. Dorcas biedt voedselpakketten en voedingssupplementen, en traint moeders in het aanleggen van een moestuin, zodat ze gaandeweg minder afhankelijk worden van onze voedselhulp.

Water

We zorgen voor schoon drinkwater en toiletten op publieke plekken waar nog geen voorzieningen zijn. Daarnaast werken we aan bewustwording van de gemeenschap rondom goede hygiëne, sanitaire voorzieningen en de verantwoordelijkheid om watervoorzieningen te onderhouden. Deze voorlichting is ook een belangrijk onderdeel van onze coronapreventie.

Inclusie van mensen met een beperking

We komen in actie om sociale uitsluiting en stigmatisering van individuen of groepen in de samenleving tegen te gaan. We willen bijvoorbeeld dat mensen met een handicap de kans krijgen om mee te doen in de samenleving.

Beroepstrainingen

De meerderheid van de bevolking, met name in afgelegen gebieden, heeft geen toegang tot onderwijs. Daarom bieden we ongeschoolde jongeren (15 - 35 jaar) een vakopleiding. Hiermee kunnen zij een eigen inkomen verdienen en een gezond bestaan opbouwen. Ook creëren we op die manier werkgelegenheid.

Ondernemers in de landbouw

We trainen kleine boeren om de beschikbare bronnen (water en landbouwgrond) goed te benutten en te vermarkten. Zo kunnen zij een inkomen verdienen en hun gezin en hun gemeenschap voorzien van voedsel. Daarmee voorkomen we tevens dat zij meer last krijgen van de gevolgen van klimaatverandering.

Waar we werken

2022_NL_Zuid-Soedan

Raak betrokken!

Jouw bijdrage voor Zuid-Soedan is belangrijk.