Alles over het sponsoren van een kind

Sponsoring bij Dorcas is al lange tijd meer dan voedsel en kleding doneren of schoolgeld betalen. Sponsoring betekent dat we de handen ineen slaan met de gesponsorde kinderen zelf. Met familie en buren die om hen heen staan, én met organisaties en overheden die verantwoordelijk zijn voor een rechtvaardige samenleving. Zo bouwen we aan een betere toekomst, en dat is hard nodig want in de landen waar Dorcas werkt leven veel kinderen in extreme armoede.

video afspelen

Dorcas-locaties hebben sponsorprojecten voor kinderen.

%

van de kinderen wereldwijd leeft in extreme armoede.

+

kinderen hebben op dit moment een sponsor uit Nederland.

Hoe krijgen we meiden naar school?

Op het platteland in Tanzania blijven veel meiden thuis als zij menstrueren. En dat is helemaal niet gek, gezien het feit dat maandverband vaak niet beschikbaar is en veel scholen geen toiletten hebben. Collega's Ester en Mirjam vertellen hoe wij het taboe doorbreken, en er in samenwerking met de meiden zelf voor zorgen dat zij voortaan schaaamteloos naar school kunnen.

Een duurzame investering

Sponsoring draagt bij aan een langdurig verbeterde gezinssituatie. We hebben aandacht voor ouder-kindrelaties, bieden psychosociale zorg en trainen ouders zodat zij een hoger inkomen kunnen verdienen. Ook zetten wij ons in om de bescherming van kinderen in de gemeenschap te vergroten. We verbinden scholen, welzijnsorganisaties en de kinderbescherming aan elkaar, en zorgen dat zij afspraken maken rondom het welzijn van kinderen.

Sponsor jij al iemand?

Je kunt een kind sponsoren voor 32 euro per maand in een van de volgende landen: Egypte, Ethiopië, Kenia, Moldavië, Oekraïne en Tanzania.

Door sponsoring lever je op een heel directe manier een levensveranderende bijdrage aan een kind dat opgroeit in een kansarme omgeving.