Hulp die blijft als wij weg zijn

In onze sponsorprojecten investeren we op 3 niveaus in de kinderen en hun levensomstandigheden: 

Elk individu telt

Op individueel niveau kijken we naar het welzijn en het budget van het gezin. De thuissituatie van kinderen heeft namelijk veel invloed op hun ontwikkeling en hun mogelijkheden om tot bloei te komen. We investeren in vaardigheden waar de gezinsleden de rest van hun leven iets aan hebben. Bij de ouders bijvoorbeeld in opvoedingsvaardigheden en goed omgaan met geld, en bij de kinderen in het ontdekken van talenten, en in seksuele voorlichting en de risico’s van alcoholgebruik. Hebben de ouders niet genoeg inkomen voor een woonruimte of hun dagelijkse maaltijden? Dan kunnen zij een training volgen om een baan te vinden of een eigen bedrijf te starten. 

Naar elkaar omkijken

Op het niveau van de gemeenschap kijken we hoe mensen binnen een gemeenschap naar elkaar kunnen omkijken. Voor kinderen hebben we clubs opgericht. Zo hebben zij een veilige plek waar zij in contact met anderen kunnen groeien in vaardigheden en zelfvertrouwen. Voor ouders hebben we zelfhulpgroepen opgericht, waar zij sociale contacten opdoen, praten over hun problemen én samen investeren in hun eigen bedrijf. Wij motiveren de gemeenschap om samen verantwoordelijkheid te nemen voor de kinderen. Zo ontstaat er sociale druk binnen de gemeenschap om alle kinderen naar school te laten gaan.

Opkomen voor de rechten van kinderen

Op het niveau van de samenleving kijken we naar taboes (zoals menstruatie) en risicovolle tradities (zoals vrouwenbesnijdenis). We lobbyen – in samenwerking met andere organisaties – voor de rechten van kinderen en werken aan bewustwording onder de dorpsleiders. Zij zijn namelijk de gezaghebbers, dus is het belangrijk dat zij inzien dat bepaalde tradities gevaarlijk zijn. Zo kunnen deze risicovolle tradities voorkomen worden. Ook kijken we of de gesponsorde kinderen recht hebben op uitkeringen, voorzieningen of andere tegemoetkomingen van de (lokale) overheid.

14 januari 2022

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.