Coronacrisis raakt gesponsorde granny’s en kinderen

Aanpassing in Dorcas-activiteiten door pandemie

Eenzaamheid, verlies van inkomsten, geen school, spanningen thuis, niet genoeg eten en de constante dreiging om ziek te worden. Dit zijn nog maar een paar gevolgen van de coronacrisis waar de ouderen en kinderen in onze sponsorprojecten mee te maken hebben. Ondanks alle beperkingen hebben we ons de afgelopen tijd volop ingezet voor ‘onze’ granny’s en kinderen, zodat ze weten en voelen dat ze er niet alleen voor staan.

‘De pandemie is een moeilijke tijd voor onze ouderen. Ons doel is om er voor hen te zijn en ze te laten weten dat we ze niet vergeten. We bellen vaak met de granny’s, om even een praatje te maken en om te kijken of ze hulp nodig hebben. Verder zorgen we bijvoorbeeld ook voor praktische hulp door voedsel, zeep en mondmaskers uit te delen en door voorlichting te geven over corona’, vertelt een lokale medewerker uit Moldavië.

Tablets uitdelen

Het onderlinge contact werd en wordt door de granny’s erg gemist. Veel ouderen hebben weinig of zelfs geen familie om zich heen en zijn voor hun sociale contacten afhankelijk van de bijeenkomsten met de andere granny’s. Met behulp van de moderne technologie proberen Dorcas-medewerkers de ouderen onderling toch contact te laten houden. Zo hebben we in Oekraïne tablets en in Roemenië telefoons uitgedeeld. Hierdoor zijn de granny’s toch in staat om online kerkdiensten te volgen en met elkaar in contact te blijven.

Spanningen in gezinnen

Voor de gesponsorde kinderen vielen alle activiteiten ook in één keer stil na de uitbraak van het coronavirus in het voorjaar van 2020. De kinderen kwamen thuis te zitten, een plek waar soms veel spanningen zijn door bijvoorbeeld het plotselinge verlies van werk. In Egypte helpen we ouders met het ontwikkelen van activiteiten waarmee ze toch geld voor hun gezin kunnen verdienen. Verder delen we etenswaren, hygiënemiddelen en speel- en lesmaterialen uit aan de gezinnen.

Sommige activiteiten voor gesponsorde kinderen zijn verplaatst naar online bijeenkomsten. Dit was helaas niet overal mogelijk vanwege het gebrek aan internet. Inmiddels kunnen de kinderen op enkele plaatsen weer in kleine groepen samen komen. In Moldavië komen de kinderen weer bij elkaar voor de naschoolse activiteiten, zoals huiswerkbegeleiding, trainingen, bijbellessen en creatieve activiteiten.

Angstige gevoelens

De pandemie heeft ook gevolgen voor het mentale welzijn van kinderen. Door spanningen thuis, onzekerheid over gezondheid en de toekomst en het wegvallen van alle activiteiten ontwikkelen zij soms angstige gevoelens. Dorcas-medewerkers hebben ouders daarom geholpen met de begeleiding van de kinderen en ze geleerd hoe ze met angst kunnen omgaan in tijden van crisis.

Kortom, de situatie in veel landen nog behoorlijk zorgwekkend. Onze hulp is en blijft hard nodig. Doet u mee? Geef nu!

25 mei 2021

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.