Onze organisatie

For those in need! Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en internationale samenwerking. Wij investeren in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen.

Op ons internationale kantoor in Almere werken ruim 85 medewerkers en bij de landenkantoren ruim 300. Op deze pagina lees je over onze achtergrond en organisatie. Heb je na het lezen nog een vraag? Kijk dan of het antwoord tussen de veelgestelde vragen staat of neem contact op.

Onze geschiedenis

In 1980 zette Dirk Jan Groot samen met zijn vrouw Janneke Groot de Christelijke Stichting voor Hulp aan Gewetensvervolgden (CSHG) op. Hiermee gaf hij invulling aan zijn behoefte om het evangelie in praktijk te brengen en mensen te ondersteunen die vanwege hun geloof vervolgd werden. Dit betrof vervolgden in de destijds ‘gesloten’ landen in Oost-Europa. Deze mensen leefden veelal in armoede.

Na de val van de Berlijnse Muur en de politieke hervormingen in Oost-Europa, werden deze landen beter bereikbaar en ontstond de werkgroep Dorcas, genoemd naar een van de eerste christenen die ‘overvloedig was in goede werken en aalmoezen’ (Handelingen 9:36). De werkgroep richtte zich op het inzamelen en transporteren van hulpgoederen en ging over in Stichting Dorcas Hulp International, waarvan Dirk Jan Groot directeur werd.

Toen in 1989 hongersnood uitbrak in Ethiopië, stuurde Dorcas een container voedsel. Het werkveld in Oost-Afrika breidde zich daarna snel uit naar meerdere landen, en later ook naar het Midden-Oosten. Naderhand werd het werk van Dorcas in 2 stichtingen onderverdeeld. In 1995 werd Stichting Dorcas Aid International opgericht. Deze stichting was verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten in het buitenland. In 1997 werd Dorcas Hulp Nederland opgericht met de verantwoordelijkheid om fondsen te werven om de uitvoering van deze projecten mogelijk te maken.

Dirk Jan Groot leidde de organisatie tot hij in 2010 met pensioen ging. In 2010 besloten de toenmalige besturen van Dorcas Hulp Nederland en Dorcas Aid International beide organisaties te integreren. Begin 2012 is deze eenwording intern gerealiseerd en in oktober 2013 is de fusieakte notarieel gepasseerd. Ook Stichting Dorcas Winkels is onderdeel van deze fusie. Vanaf oktober 2013 zijn alle activiteiten van Dorcas ondergebracht in één organisatie: Stichting Dorcas Aid International, onder de naam Dorcas.

Goed bestuur

De Raad van Toezicht (RvT) controleert en adviseert onze directie. Hiermee voldoen wij aan de ‘Code Goed Bestuur’ zoals opgenomen in de ‘Erkenningsregeling Goede Doelen’. En aan de richtlijnen van het CBF.

De directie legt alle beleidsplannen, jaarplannen, jaarbegrotingen en jaarverslagen ter goedkeuring voor aan de RvT. De leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van vijf jaar. Na een eerste termijn kunnen zij één keer worden hernoemd. Zij ontvangen geen vergoeding. Wel kunnen zij gemaakte onkosten declareren.

 • Dhr. Jan van der Linden (voorzitter)
  Sneek, 2022 t/m 2027 (2e termijn)
  Adviseur-accountant Deloitte
 • Dhr. Kees de Kat
  Kesteren, 2023 t/m 2027 (2e termijn)
  Algemeen directeur Koninklijke FruitMasters Groep
 • Dhr. dr. Henk Massink
  Houten, 2018 t/m 2027 (2e termijn)
  Senior beleidsmedewerker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Mevr. Annelien van der Werff
  Driebergen, 2022 t/m 2026 (1e termijn)
  Zelfstandig jurist
 • Dhr. Frans (F.J.) Albracht
  Warmond, 2023 t/m 2027 (1e termijn)
  CEO a.i. M&G Group
 • Mevr. Els van Weelie-Nijman
  Oldeholtpade, 2023 t/m 2027 (1e termijn)
  Promotor, trainer en coach binnen CHE Network (Integral Mission)

mevr. A.J. van der Werff

dhr. H.F. Massink

Dhr. Frans (F.J.) Albracht

dhr. J.C. van der Linden

dhr. C.N. de Kat

Mevr. Els van Weelie-Nijman

Agnes Kroese

algemeen directeur

Peter Palsma

directeur bedrijfsvoering

Openheid en transparantie

Openheid en transparantie vinden we erg belangrijk. Niet alleen om het vertrouwen te winnen van de mensen die ons steunen, maar ook om de kwaliteit van ons werk te verbeteren. Wij zien open data als een manier om samen met organisaties wereldwijd ons werk te verbeteren. Door data online te publiceren kunnen anderen deze gebruiken voor analyse, visualisatie en vergelijking. Bovendien wordt snel inzichtelijk welke organisaties welke activiteiten in welk gebied uitvoeren, wat de samenwerking bevordert. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is voorloper op het gebied van open data en Nederlandse ontwikkelingsorganisaties worden als de eerste organisaties op de wereld gezien die volledige transparantie en openheid nastreven.

Wat publiceren we?
In principe publiceren wij al onze data, tenzij er een goede reden is om dit niet te doen. Een reden is bijvoorbeeld veiligheid. Je leest hier alles over in ons publicatiebeleid (EN). Via het ‘International Aid Transparancy Initiative’ (IATI) publiceren we alle projecten die door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken worden gefinancierd, een budget kennen van minimaal 250.000 euro en gestart zijn na 1 februari 2016. Daarnaast zijn wij intern bezig met het optimaliseren van onze projectsystemen, zodat we op termijn in staat zijn om al onze projecten online te publiceren.

Lees meer over...

Lidmaatschap of samenwerking