2022: Vol vertrouwen vooruit

In ons jaarverslag lees je:

  • Wat onze successen en leerpunten zijn.
  • De impact van het conflict in Oekraïne.
  • Persoonlijke verhalen van mensen die we mochten ondersteunen.
  • Hoe mensen in Nederland betrokken zijn bij ons werk.
  • Het financiële overzicht van ons werk in 2022.
  • Een uitleg bij gemaakte strategische keuzes.
  • Hoe wij ook afgelopen jaar weer werkten aan duurzame verandering.
  • Welke interne organisatieveranderingen er hebben plaatsgevonden.

Over Angom uit Zuid-Soedan

Angom was in 2022 één van onze projectdeelnemers. Ze doet mee aan het project Cash for Work. 'Ik werk mee aan het verbeteren van de weg in ons dorp. Met het geld dat ik verdien met het werken, heb ik twee geiten kunnen kopen. Ook kunnen mijn kinderen daardoor naar school en hebben we te eten.'

Wij zijn Dorcas

Naast Angom hadden we in 2022 ruim 1 miljoen projectdeelnemers die te maken hebben met armoede, uitsluiting en crisis. We hebben ons voor langere tijd aan veertien landen in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten verbonden vanwege de extreme armoede, langdurige conflicten, grote ongelijkheid en sociale uitsluiting. We investeren in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden, en creëren mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Dit doen we niet alleen, maar samen met enthousiaste en bevlogen vrijwilligers, partners, kerken, bidders, gevers en medewerkers. Bedankt!

Download het jaarverslag

Dorcas is een internationale organisatie. Ons jaarverslag is daarom in het Engels. Daarnaast hebben we een compacte samenvatting van het jaarverslag in het Nederlands gemaakt. Beide documenten kun je hieronder downloaden. Heb je nog een vraag over of een reactie op het jaarverslag? We horen het graag. Stuur ons een bericht via de contactpagina.