Collecteer digitaal voor mensen in nood

Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van mensen in nood. Waar armoede, uitsluiting of crisis is, scheppen wij voorwaarden voor mensen om te floreren. Met waardigheid, veerkracht en toegang tot basisvoorzieningen.

Helpt u mee?