Selecteer je website

Samenwerking

Samenwerken en draagvlak creëren voor hulp- en ontwikkelingsprojecten is voor Dorcas erg belangrijk. Daarom maken we onderdeel uit van verschillende samenwerkingsverbanden, waaronder de volgende.

Aflatoun
Kinderen sociaal-maatschappelijke vaardigheden (life skills) aanleren, vormt vaak een onderdeel van projecten op het gebied van ontwikkeling van het kind. Voor deze trainingen maken we gebruik van de programma’s van Aflatoun. Al eerder voerden we het Financial and Social Education Life Skills-programma in bij drie projecten in Ethiopië. In 2016 breiden we dit aantal uit naar maximaal dertien landen.

Christelijk Noodhulpcluster
Sinds 2008 vormt Dorcas samen met Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA het Christelijk Noodhulpcluster. Samen voeren we campagne om fondsen te werven voor noodhulp. Daarnaast stemmen we de uitvoering van de projecten met elkaar af. In 2015 organiseerden we gezamenlijke campagnes voor vluchtelingen in Oekraïne, slachtoffers van de aardbeving in Nepal en vluchtelingen in het Midden-Oosten en onderweg in Europa.

Prisma/Co-Prisma/ICCO
Prisma is een vereniging die samen met Kerk in Actie en Edukans de ICCO-coöperatie vormt. Co-Prisma bestaat uit Prismaorganisaties die via ICCO subsidies van de Nederlandse overheid kregen voor het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten: de MFS 2-subsidies (MFS = medefinancieringsstelsel). Het was de intentie van de vereniging om samen institutionele fondsen te werven voor de periode na 2015, het jaar waarin de MFS 2-subsidies beëindigd werden. Na afwikkeling van deze subsidies in 2016 zal Co-Prisma echter ontbonden worden.

CPOE
Het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE) is mede opgericht door Dorcas. Het platform, dat tegenwoordig onderdeel van Prisma (zie hieronder) is, stimuleert samenwerking in de hulpverlening aan minderbedeelden in Oost-Europa en stelt belangrijke thema’s aan de orde. Een belangrijk aandachtsgebied is hulp aan Roma-gemeenschappen. Dorcas is actief deelnemer van het platform en is vertegenwoordigd in de stuurgroep.

Dutch Relief Alliance (DRA)
Dorcas vormt samen met twaalf andere organisaties de Dutch Relief Alliance, die gefinancierd wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. DRA biedt snelle, effectieve noodhulp aan slachtoffers van internationale crisissen. Per crisis wordt – op basis van de specifieke noden – gekeken welke organisaties van toegevoegde waarde zijn en financiering krijgen voor een noodhulpprogramma. DRA bestaat uit de volgende organisaties: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO/Kerk in Actie, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Tear, Terre des Hommes, Stichting Vluchteling, War Child, World Vision en ZOA. In 2015 ontving Dorcas goedkeuring voor meer dan 7,5 miljoen euro aan noodhulpprojecten in Irak, Ethiopië, Syrië, Zuid-Soedan en Oekraïne.

EU-CORD
EU-CORD is een Europees netwerk van 22 christelijke non-gouvernementele organisaties (ngo’s). Dorcas heeft zich hier in 2015 bij aangesloten. Het netwerk biedt training en advies op het gebied van institutionele fondsenwerving en geeft een stem aan christelijke organisaties binnen de sector ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast coördineert EU-CORD verschillende relaties tussen EU-instanties en andere netwerken in Brussel. Op het gebied van pleitbezorging zet EU-CORD zich in voor thema’s als de rechten van kinderen en humanitaire hulp.

Partos
Dorcas is zich steeds meer bewust van de meerwaarde van deelname aan netwerken, bijeenkomsten en trainingen binnen de sector ontwikkelingssamenwerking. In 2015 hebben we ons opnieuw aangesloten bij branchevereniging Partos. Via Partos blijven we op de hoogte van ontwikkelingen in de sector. Partos vormt ook een belangrijke schakel tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en individuele organisaties.

Prisma
Bij de vereniging Prisma zijn de meeste christelijke noodhulp- en ontwikkelingsorganisaties aangesloten die samenwerken in de strijd tegen armoede. Prisma is een platform voor ontmoeting en uitwisseling tussen deze organisaties.

Start Network
Start is een internationaal netwerk van 42 organisaties om snel en effectief noodhulp te kunnen bieden aan mensen die getroffen zijn door een crisis. Voor Dorcas is dit netwerk mede van belang om toegang te krijgen tot fondsen voor noodhulp van de Europese Unie en de Britse en Ierse overheden. In 2016 zijn we tot dit netwerk toegetreden.