‘Water heeft ons dorp veranderd’

De 27-jarige Mary uit Kenia is elke dag te vinden in haar 2e ‘thuis’: een waterkiosk in het dorp. Al ruim 4 jaar verkoopt Mary vanuit die kiosk water aan haar dorpsgenoten. Schoon water. Waar…

Lezen

Waarom Dorcas oog heeft voor meisjes en vrouwen

Op 22 juli was er weer een nieuwe aflevering van Dorcas op de koffie. In deze aflevering staat het thema ‘Women empowerment’ (versterken van vrouwen) centraal, dus het is geen verrassing dat er dit keer…

Lezen

Afrika lijdt onder het coronavirus

Lange tijd bleef het in Afrikaanse landen rustig wat betreft corona. De lage besmettingsgraad werd verklaard door het klimaat, de jonge bevolking, meer resistentie tegen infectieziekten en het feit dat de mensen veel buiten leven. Toch wordt…

Lezen

Het land van melk en honing …

In Kenia leven veel mensen – net als in veel andere Afrikaanse landen – van hun eigen landbouw. Door klimaatverandering zijn de weersomstandigheden helaas veel minder voorspelbaar en zijn er lange periodes van droogte, met…

Lezen

Project uitgelicht: schoon water in Kenia

Vervuild water drinken. Uitbraken van cholera en andere ziektes. Dat is nog steeds aan de orde van de dag voor veel mensen in Kenia. Daarom investeren we in toegang tot schoon drinkwater. Dankzij jouw betrokkenheid…

Lezen

Bijbelse principes, toegepast in de praktijk

In 2014 selecteerden we boer Godfried uit Kenia voor onze Farmer Field School (veldscholen waar boeren leren van de praktijk en van elkaar). Tot die tijd verbouwde hij zelf wat gewassen op het erf, en…

Lezen

Q&A Sprinkhanenplaag in Oost-Afrika

Een enorme sprinkhanenplaag zorgt voor grote voedselproblemen in landen in Afrika en Azië. Grote zwermen sprinkhanen verwoesten de gewassen op de akkers. De plaag is nog lang niet op z’n retour en wordt alleen maar…

Lezen

Landendirecteur Edwin wil recht brengen in Kenia

Al als jongen werd Edwin Onyancha geraakt door armoede. ‘In het dorp waar wij woonden zag ik de gevolgen van armoede voor mensen. Ik voelde me er verantwoordelijk voor en wilde opstaan tegen onrecht.’ Als…

Lezen

Vroedvrouw Siyave wordt voorvechter van ziekenhuisbevallingen

‘Ik heb dat geld niet meer nodig.’ Jarenlang verdiende vroedvrouw Siyave (58) uit Kenia haar geld door vrouwen te helpen met hun thuisbevalling. Door een training van Dorcas probeert ze diezelfde vrouwen er nu juist…

Lezen