Selecteer je website

Onze identiteit

Wat wij geloven
Wij geloven in God.
Wij geloven dat ieder mens waardevol is en talenten heeft ontvangen.
Wij hebben liefde en hoop voor ieder die in armoede leeft, buitengesloten is of in crisis verkeert.

Wat wij zien (visie)
Wij verlangen ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht komen en bloeien. Wij zien armoede, uitsluiting en crisis, en de mensonwaardige gevolgen daarvan. Daar leggen wij ons niet bij neer. Zo volgen wij Jezus Christus na.

Wat wij doen (missie)
Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.

Belofte aan mensen die wij ondersteunen: Waar armoede, uitsluiting of crisis is, scheppen wij voorwaarden voor mensen om te floreren – met toegang tot basisvoorzieningen, waardigheid en veerkracht, in krachtige gemeenschappen, met oog voor mensen in de marge, zonder iemand voor te trekken.

Belofte aan organisaties met wie wij samenwerken: Wij zoeken actief naar samenwerking met andere organisaties. Zo vergroten wij de langetermijnimpact van de wederzijdse inspanningen. Wij zijn een toegewijde partner die kwaliteit levert en expertise deelt.

Belofte aan hen die ons werk mogelijk maken: Ieder die ons werk mogelijk maakt – met gebed, tijd, geld of hoe dan ook – zien wij als een partner. Wij betrekken hen bij ons werk en de uitkomsten en impact daarvan door transparant te rapporteren en verhalen van verandering te delen.

Waar wij goed in zijn
Persoonlijke aandacht: Wij kijken mensen in de ogen en geven hun vertrouwen.
Daadkracht: Wij staan op tegen onrecht en houden vol.
Betrouwbaar: Wij doen wat wij zeggen, werken doordacht en gaan zorgvuldig met geld om.
Lokaal aanwezig: Wij zijn zelf ter plaatse aanwezig en werken samen met lokale mensen, die de omstandigheden haarfijn kennen.

Hoe wij werken
Gelovig: Wij zijn een christelijke organisatie en wij doen biddend ons werk.
Gedurfd: Wij kiezen niet per se gebaande wegen, maar tonen ondernemerschap.
Gezamenlijk: Wij werken zo veel mogelijk samen met iedereen die zich in onze missie herkent.