Psychosociale hulp voor Egyptische gezinnen

Seksueel misbruik, geweld en verslaving zijn veelvoorkomende problemen in de vuilniswijk in de Egyptische hoofdstad Caïro. Hierdoor is de psychische nood onder vrouwen, kinderen en mannen hoog. Daarom biedt het gemeenschapscentrum Oasis traumabegeleiding en psychosociale hulp aan inwoners van deze achtergestelde buurt.

In de vuilniswijk wonen de armste mensen van Caïro. Ze verdienen hun inkomen door afval te verzamelen en dit in te leveren, of door in een recyclefabriek te werken. De levensomstandigheden zijn slecht: er is nauwelijks geld en de mensen wonen in krotten. Veel mannen zijn verslaafd aan alcohol. Als gevolg daarvan is er veel geweld en (seksueel) misbruik binnen de gezinnen.

‘De mannen voelen zich minderwaardig, vergeleken met mannen die een goed inkomen hebben. Dit leidt bij veel van hen tot depressies en alcoholverslaving. Vrouwen en kinderen worden hier het slachtoffer van’, legt onze lokale collega
Nardeen uit. Nardeen werkt sinds 2018 bij Life Vision, onze lokale partner in Egypte. Ze maakte destijds een bijzondere overstap van de technische sector naar zorg en welzijn. ‘Ik deed naast mijn werk vrijwilligerswerk voor kinderen in weeshuizen. Dat raakte mij en ik wilde meer voor hen doen. Daarom ben ik de opleiding psychologie gaan volgen en zo kwam ik bij Life Vision terecht.’

Gewoon gek

Bij Oasis ziet Nardeen veel moeders en kinderen met psychische problemen. Nog maar een paar jaar geleden stonden deze vrouwen absoluut niet open voor hulp. Dat is de afgelopen tijd gelukkig veranderd. ‘Tot voor kort beschouwden moeders hun kinderen met gedragsproblemen gewoon als gek. Door de groeiende openheid ontdekken de moeders dat hun kinderen niet gek zijn, maar hulp nodig hebben.’

Via kinderen komt de psychosociale hulp vaak de gezinnen binnen. Het is voor moeders makkelijker om hulp te vragen voor hun kind dan voor zichzelf. Een voorbeeld daarvan is een vrouw die Nardeen vorig jaar ontmoette. ‘Er kwam een moeder naar mij toe met haar kind van 8. Ze vond hem agressief en vreesde dat hij misbruikt werd door zijn vader. Toen ik het gesprek op haar eigen leven bracht, bleek dat zij zelf in haar jeugd was misbruikt. Al die jaren had ze daar niet over gesproken.’

Veel vrouwen die naar Oasis komen voelen zich machteloos in hun situatie. Het is voor hen niet makkelijk om voor zichzelf op te komen en op eigen benen te staan. ‘In de vuilniswijk zijn veel vrouwen financieel afhankelijk van hun familie. Ze zitten vast in het systeem.’

Psychosociale hulp

Een doel van de therapie is dat vrouwen weer een gevoel van eigenwaarde krijgen, zodat zij sterker in het leven komen te staan. Nardeen: ‘Er kwam eens een moeder met een kind van 9 bij mij. Ze wilde medicijnen voor haar depressie. Ik haalde haar over om eerst in therapie te gaan en daarna verder te kijken. Ze is nu sterk en veerkrachtig geworden, en dat zonder medicijnen.’

‘Met volwassenen hebben we vooral gesprekken over hun gedachten, gevoelens en gedrag. Bij kinderen bestaat de therapie meer uit spelletjes of creatieve therapie. Door de lockdown zaten veel gezinnen noodgedwongen thuis. Dit veroorzaakte veel spanningen. We hebben toen gezorgd voor speelattributen, zodat de gezinnen samen leuke dingen konden doen. Dit nam de spanning enigszins weg.’

Psychosociale hulp voor Egyptische gezinnen

Egyptische mannen bereiken

Naast vrouwen en kinderen proberen we in Egypte ook mannen te bereiken. Dit is een stuk lastiger, omdat veel mannen overdag werken en niet naar het gemeenschapscentrum komen. ‘Daarom zijn we laatst na werktijd de wijk in gegaan. We hebben een film getoond over mentaal welzijn, en zijn daarover in gesprek gegaan. Uiteindelijk hebben we contact gekregen met een stuk of 6 mannen. Onze activiteiten voor mannen willen we graag verder uitbreiden.
Bijvoorbeeld door het organiseren van voetbalavonden en andere activiteiten die aansluiten bij deze groep.’

‘Voor mannen met een verslaving wordt vaak een kliniek geadviseerd, maar de kosten hiervan zijn hoog. Mannen gaan niet, omdat ze het niet kunnen betalen. Als ze wel gaan helpt het vaak niet, omdat ze vervallen in hun oude patronen zodra ze weer terugkomen in hun eigen omgeving. Onze psychosociale hulp zorgt voor een structurele oplossing. Door te werken aan gedragsverandering in hun eigen omgeving, helpen we de mannen om uit die vicieuze cirkel te komen, samen met hun gezin.’

Wil je meer lezen over ons werk en de verhalen van verandering? In ons magazine Hartslag delen we de bemoedigende en inspirerende verhalen over hoe ons werk bijdraagt aan een verandering in het leven van mensen in nood.

09 september 2021

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.