Droogte en haar genadeloze gevolgen

Tanzania is bijna 23 keer zo groot als Nederland, terwijl er maar 3,5 keer zo veel mensen wonen. Van oudsher is Tanzania een stammensamenleving. Hierdoor woont nog steeds een ruime meerderheid van de bevolking op het platteland. Deze boeren leven van het voedsel dat ze zelf verbouwen. Dit wordt echter steeds lastiger. De klimaatverandering veroorzaakt namelijk droogte en onvoorspelbare weersomstandigheden, waardoor oogsten mislukken. Dit heeft grootschalige gevolgen: te weinig voedsel, leven in armoede, criminaliteit. Help je mee om de negatieve cirkel te doorbreken?

Populatie

In Tanzania wonen 67,4 miljoen mensen.

Armoede

20 procent van de mensen leeft onder de armoedegrens.

Ons bereik

In 2022 hadden we 52.547 projectdeelnemers in Tanzania.

Project uitgelicht

Goede toekomst voor kinderen

We investeren in de (sociale) ontwikkeling van het kind en we werken aan de opvoedkundige vaardigheden van de ouders. Ook werken we aan bewustwording rondom risicovolle tradities, zoals vrouwenbesnijdenis.

Ondernemerschap

We leiden ondernemers op, zodat zij de beschikbare bronnen (energie, water en landbouwgrond) zo goed mogelijk kunnen benutten. We motiveren mensen om spaargroepen te vormen. Samen kunnen zij sparen en van elkaar lenen, zodat ieder van hen kan investeren in een betere toekomst.

Gevangenis

We hebben de unieke kans om in de gevangenis te werken. Hier bereiden we de gevangenen voor op hoe zij hun leven kunnen oppakken wanneer ze vrijkomen. We geven bijvoorbeeld trainingen waarmee zij een beroep leren uitoefenen. EO Metterdaad maakte hier een indrukwekkende documentaire over.

Ontmoet onze landendirecteur

Lilian woont in Arusha in Tanzania. We vroegen haar hoe zij haar werk voor Dorcas ervaart. Ze vertelt: 'Het meest waardeer ik de manier waarop Dorcas werkt, omdat ik zie dat hierdoor de levens van kwetsbare mensen daadwerkelijk veranderen.' Haar inspiratie is de Bijbeltekst uit Mattheüs 5:14: 'Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.'

Waar we werken

2022_NL_Tanzania

Sponsorlocaties

In Tanzania hebben we 2 gebieden waar je een kind of granny kunt sponsoren: Arusha en Chemba. In Arusha wonen veel mensen uit Meru- en Masai-stammen, die veel last hebben van droogte door klimaatverandering. Ook komen vrouwenbesnijdenis en vroegtijdige huwelijken veel voor in Arusha. In Chemba leven verscheidene stammen samen, zonder vaste woonplaats. Zij trekken met hun kuddes rond op zoek naar weilanden. Ook hier zijn de grootste uitdagingen droogte en een gebrek aan vaardigheden en kennis op het gebied van landbouw.

Raak betrokken!

Jouw bijdrage voor Tanzania is belangrijk.