Dorcas Voedselactie is meer dan alleen voedsel uitdelen

De Dorcas Voedselactie is meer dan alleen het uitdelen van voedsel aan mensen in Oost-Europa. We investeren in duurzame verandering, zodat de situatie van de mensen structureel verbetert en zij onafhankelijk(er) worden.

Prachtig potentieel

Bij Dorcas geloven we in het prachtige potentieel dat ieder mens van God heeft gekregen. Daarom creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. We investeren bijvoorbeeld in de sociale vaardigheden en beroepsvaardigheden van mensen, zodat zij meer zelfvertrouwen krijgen en een hoger inkomen kunnen verdienen. Ook werken wij aan het versterken van de positie van (groepen) mensen die achtergesteld zijn, en motiveren we mensen om voor zichzelf en hun gemeenschap op te komen.

Stimuleren contacten

Een mooi voorbeeld is dat we ouderen stimuleren om samen dingen te beleven. Ook zorgen we ervoor dat de samenleving steeds meer gaat omzien naar ouderen, en ouderen op hun beurt van betekenis kunnen zijn voor elkaar en voor andere generaties.

Beroepstraining

Onze beroepstrainingen zijn een ander voorbeeld van hoe de levensomstandigheden van mensen in Oost-Europa verbeteren. Na een training beginnen veel mensen bijvoorbeeld een eigen groentekas. Hier verbouwen ze groenten die niet alleen voor eigen gebruik zijn, maar ook bestemd voor de verkoop. De opbrengst is een welkome aanvulling op hun inkomen. Daarnaast faciliteren we samenwerking tussen de beginnende ondernemers en bestaande bedrijven en overheden, zodat er een betere economie ontstaat met meer werkgelegenheid.

Talenten ontdekken

We richten ons in de programma’s in Oost-Europa ook op hulp en ondersteuning aan gezinnen. Maatschappelijk werkers bezoeken gezinnen en kijken welke ondersteuning gewenst is. Denk aan een training in opvoedvaardigheden voor ouders of aan naschoolse educatieprogramma’s voor kwetsbare kinderen (zoals Romakinderen), waarbij we investeren in meer zelfvertrouwen en vaardigheden.

28 september 2022

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.