Wat is het Christelijk Noodhulpcluster?

Het Christelijk Noodhulpcluster is een samenwerking tussen Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA. Samen coördineren we acute noodhulpacties, zowel qua fondsenwerving als qua uitvoering. In dit artikel lees je wie we zijn, wat we doen en hoe we samenwerken.

Concurrenten of partners?

Allereerst, waarom zouden verschillende goede doelen met elkaar samenwerken? Wat is de meerwaarde? Het antwoord is simpel: omdat de hulp voorop staat. Door samen te werken bereiken we meer, want:

 • De hulpverlening is effectiever.
 • Ons bereik is groter, zowel in Nederland (voor de noodhulpcampagne) als in het betreffende land (denk aan lokale partners).
 • Met al onze werkgebieden bij elkaar zijn we wereldwijd vertegenwoordigd, en hierdoor kunnen we in geval van een acute ramp (waar dan ook) snel in actie komen.
 • We vullen elkaar aan qua expertise.
 • We hebben samen 1 stem richting de media. Bij gezamenlijke acties hebben we 1 woordvoerder die ons allemaal vertegenwoordigt.

Wie zijn de verschillende leden van het Christelijk Noodhulpcluster?

 • Dorcas investeert in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Dit doen we door middel van het stimuleren van ondernemerschap, zelfredzaamheid en bescherming van mensen in een kwetsbare situatie.
 • EO Metterdaad geeft stem en steun aan mensen wereldwijd door middel van televisieprogramma’s en daarbij horende fondsenwerving.
 • Red een Kind vindt het belangrijk dat er binnen de noodhulp focus is op kinderen. Op dit moment zorgen we bijvoorbeeld er in buurland Moldavië voor dat ook ouders met baby’s de juiste spullen krijgen; denk daarbij aan luiers en melk. Red een kind ondersteunt via het Christelijk Noodhulpcluster het werk in Oekraïne en omliggende landen. Red een Kind werkt in conflictgebieden en heeft twee noodhulpexperts met ervaring in Oekraïne: zij werken nu mee om ervoor te zorgen dat er snel goede hulp geboden kan worden.
 • Tearfund maakt deel uit van het internationale samenwerkingsverband Integral Alliance, waarbij ook onze lokale partner Integra is aangesloten. Zij verlenen directe hulp (slaapplaatsen, voedsel, drinken, trauma- en medische zorg) in 2 opvangcentra in West-Oekraïne: 1 in Chernivitsi (voor 1.000 vluchtelingen) en 1 in Tjernopil (voor 2.000 vluchtelingen).
 • Woord en Daad werkt wereld wijd in 22 landen voor kwetsbare doelgroepen. Via onze programma’s Agrarische ontwikkeling, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en weerbaarheid en Werk en opleiding werken we al 45 jaar aan duurzame verandering. Met betrekking tot de situatie in Oekraïne ondersteunen we organisaties uit het Christelijk Noodhulpcluster die jarenlang ervaring hebben in deze regio.
 • ZOA is een christelijke noodhulporganisatie, actief in 15 landen wereldwijd. ZOA is onder andere actief in Transkarpatië, in het zuidwesten van Oekraïne. ZOA ondersteunt hier het team van Dorcas met expertise. Daarnaast zet de organisatie een cash-programma op voor mensen die ontheemd zijn. Alleenstaande moeders met kinderen krijgen hierin prioriteit, net als ouderen en gezinnen met meer dan 3 kinderen. Daarnaast ondersteunt ZOA in dit programma opvangcentra voor vluchtelingen.

Wie ontvangt hulp van het Christelijk Noodhulpcluster?

Het Christelijk Noodhulpcluster (CNC) bestaat uit christelijke organisaties. Wij voelen ons door God geroepen om naar mensen in nood om te zien. Wij werken veel met lokale kerken en lokale christelijke partners, die in de haarvaten van de samenleving functioneren.

Dit betekent niet dat wij alléén gericht zijn op het helpen van christenen. We verlenen hulp aan iedereen die dat nodig heeft, ongeacht huidskleur, taal, afkomst, geaardheid, gender of financiële status. Onze aandacht gaat primair uit naar gemarginaliseerde groepen, die bijvoorbeeld te maken hebben met uitsluiting, extreme armoede of een beperking.

Wat is de langetermijnvisie?

Na de eerste noodhulp blijft minstens 1 van de CNC-leden aanwezig in het betreffende land, om bij te dragen aan de wederopbouw. Sommige organisaties, waaronder Dorcas, zijn altijd voor de lange termijn in een vast aantal landen aanwezig.

Wat is het rekeningnummer van het Christelijk Noodhulpcluster?

Het Christelijk Noodhulpcluster heeft geen gezamenlijke rekening. Wanneer we besluiten om gezamenlijk in actie te komen, werven we allemaal individueel voor hetzelfde doel. Het totaalbedrag dat binnenkomt bij alle organisaties tellen we bij elkaar op. Wel hanteren we hetzelfde campagnebeeld en en dezelfde teksten. Ook adverteren we gezamenlijk in kranten en online, en benaderen we samen de kerken in ons netwerk. Elk CNC-lid voert verder zijn eigen campagne.

Waar komen donaties terecht?

We vinden het belangrijk om open te zijn over de besteding van giften. Als je geeft voor noodhulp is dat ook de bestemming voor het geld. Kortom, het bedrag komt terecht in een noodhulpproject van 1 van de CNC-leden of 1 van hun lokale partners. Voor deze lokale partners geldt dat er vóór de acute ramp altijd al een meerjarige actieve financiële relatie bestond. Is dit niet mogelijk? Dan is ons alternatief om gebruik te maken van het netwerk van andere christelijke hulporganisaties in Nederland of leden van andere allianties, zoals Integral Alliance.

We besteden tenminste 80 procent van het geld aan de daadwerkelijke noodhulpactiviteiten. De rest van bedrag hebben we bijvoorbeeld nodig om extra medewerkers in te huren of trainingen te organiseren. Om een voorbeeld te geven: ons landenkantoor in Roemenië was altijd gericht op duurzame ontwikkeling. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, stroomde het land vol met vluchtelingen die getraumatiseerd waren. Binnen een paar weken werden de Dorcas-medewerkers getraind om eerste traumahulp te verlenen, en huurden we extra specialisten in die noodhulpactiviteiten op het gebied van psychosociale support kunnen opzetten.

Hoe wordt de kwaliteit van de noodhulp gewaarborgd?

We hebben zorgvuldige afspraken en procedures met elkaar (en met onze partners) afgesproken. Zo beoordelen we projectvoorstellen gezamenlijk en staan we open voor elkaars adviezen en (bij)sturing. Bovendien hebben alle uitvoerende partners van het Christelijk Noodhulpcluster het CBF-keurmerk.

CBF is de toezichthouder op goede doelen. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen krijgen het keurmerk. CBF garandeert dat erkende goede doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren. 

Hoe kan ik meedoen?

Meedoen kan door middel van gebed of een donatie. Het is niet mogelijk om vrijwilliger te worden voor het Christelijk Noodhulpcluster, alhoewel dit natuurlijk wel mogelijk is bij de individuele organisaties. Kijk op vrijwilligvoordorcas.nl om te zien welke vrijwilligersvacatures wij op dit moment hebben.

25 maart 2022

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.