CBF-Erkenning

Sinds 1998 zijn we in het bezit van een CBF-Erkenning. Deze erkenning is een blijk van betrouwbaarheid. Alle instellingen met een erkenning zijn door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) langs dezelfde meetlat gelegd. Organisaties met een erkenning hebben bewezen dat ze op een verantwoorde manier omgaan met hun fondsenwerving en de besteding van hun geld.

Toelichting CBF-keurmerk

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je er van uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner hieronder kun je het CBF-Erkenningspaspoort van Dorcas bekijken.