Selecteer je website

Veelgestelde vragen

Wie is Dorcas?

Dorcas is een vrouw uit de Bijbel (Handelingen 9). Zij stond bekend om haar gulheid en goede werken. Dorcas dankt haar naam aan deze bijzondere vrouw.

Waarom willen wij helpen?

We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft.

Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is. En redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn.

Hoe groot is de ‘strijkstok’ bij Dorcas?

Wij besteden gemiddeld 85 procent van onze inkomsten aan armoedebestrijding. Het overgrote deel van donaties gaat dus naar hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Aan het organiseren van deze armoedebestrijding — bijvoorbeeld aan salarissen van hulpverleners en ondersteunend personeel, en aan de gebouwen waar zij werken — wordt gemiddeld ongeveer 15 procent van de inkomsten besteed. Volgens de richtlijnen van het CBF mag dit percentage niet hoger dan vijfentwintig procent zijn; wij kiezen er bewust voor om (ver) onder dat percentage te blijven.

Hebben (nood)hulpverlening en ontwikkelingssamenwerking zin?

Wij geloven dat ieder mens aandacht en liefde waard is. Vanuit deze overtuiging zetten wij ons in voor de allerarmsten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Wij steunen projecten van lokale partnerorganisaties in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika, die mensen voorzien in hun basisbehoeften en hen helpen om op eigen benen te (gaan) staan. Liefde en respect staan daarbij voorop.

Hoe controleert Dorcas of mijn geld goed terechtkomt?

Wij werken samen met lokale organisaties. Die zijn onderdeel van de situatie ter plaatse en weten waar steun en samenwerking nodig zijn. De lokale organisaties die een project uitvoeren dat via Dorcas gesteund wordt met uw geld, rapporteren meerdere keren per jaar uitgebreid over de voortgang en de resultaten. U kunt hierover lezen in het ‘Dorcas Journaal’, op de website en in het jaarverslag.

Hoeveel verdient de algemeen directeur?

Onze algemeen directeur verdient beneden de Balkenende-norm, de salarisnorm voor leidinggevende functies in de publieke sector en de door de commissie Wijffels opgestelde ‘Code Goed Bestuur voor goede doelen’. Het salaris van de algemeen directeur bij Dorcas ligt rond de zesduizend euro per maand. Er is geen sprake van bonussen of prestatiebeloningen.

Dorcas heeft het CBF-keurmerk, wat betekent dat?

CBF staat voor Centraal Bureau Fondsenwerving. Het keurmerk van het CBF staat voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding. De organisatie controleert de onafhankelijkheid van het bestuur, de besteding van het geld aan het opgegeven doel, de financiële verslaglegging en de methode van werving. Wij hebben het CBF-keurmerk sinds 1998 en hechten veel waarde aan het behoud daarvan.

Dorcas is een christelijke organisatie, helpt ze ook niet-christenen?

Natuurlijk! Veel mensen die samen met ons actief zijn, zijn gemotiveerd door hun christelijke geloofsovertuiging. Wij willen via ons werk laten zien dat God liefde is en van mensen houdt – ongeacht hun ras, geloof of politieke voorkeur.

Kan ik als Nederlander gaan werken in een Dorcas-project?

We werken in onze projectlanden samen met lokale partnerorganisaties en lokaal personeel. Zij zijn goed op de hoogte van de situatie in hun land en ze spreken de taal. We zenden daarom in principe geen Nederlanders naar onze projecten.

Kan Dorcas mijn project ondersteunen?

Wij steunen projecten van lokale partnerorganisaties in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika die, zonder tussenkomst van derden, bij ons worden ingediend. Nederlandse particuliere initiatieven zijn daarom uitgesloten van financiële steun.

Waar kan ik Dorcas-winkels vinden?

Er zijn al veel Dorcas-winkels door heel Nederland en het aantal groeit nog steeds. Kijk hier voor een Dorcas-winkel bij u in de buurt.

Waar zijn Dorcas-depots?

Op steeds meer plaatsen in Nederland kunt u Dorcas-depots vinden. Kijk hier voor een Dorcas-depot bij u in de buurt.

Welke goederen kan ik afgeven bij Dorcas, en wanneer?

Goederen zijn voor Dorcas belangrijk. Op meer dan 250 inzamelpunten in Nederland kan je goederen afgeven. Lees hier alles over wat we inzamelen en waar je het kan inleveren.

Wat gebeurt er met de kleding die ik aan Dorcas geef?

Alle goederen die Dorcas ontvangt  worden verkocht, dus ook de kleding. Een groot deel wordt verkocht in de Dorcas Winkels in Nederland. Daarnaast gaat een deel van de goederen naar Oost-Europa waar we deze zelf, doormiddel van ondernemende activiteiten, op de markt brengen. Hierdoor krijgen we een hoge opbrengst voor de goederen, creëren we werkgelegenheid, voorkomen we dat we goede goederen als afval weg moeten gooien in Nederland en is er eerlijke concurrentie op de markt (omdat de goederen niet meer weggegeven worden in Oost-Europa). Daarnaast verkopen we nog een deel van onze kleding, schoenen en ander textiel aan betrouwbare partijen met wie wij samenwerken.

Haalt Dorcas goederen op?

In uitzonderlijke gevallen halen wij goederen op aan huis. Neem hiervoor contact op met een Dorcas-winkel of Dorcas-depot bij u in de buurt. Voor grote goederen kunt u contact opnemen met afdeling Logistiek van Dorcas in Andijk via 0228 595900.

Staat jouw vraag niet in bovenstaande lijst?

Neem dan contact met ons op, want we beantwoorden hem graag.