Corona leidt tot exponentiële groei van extreme armoede

De coronapandemie heeft het terugdringen van extreme armoede teruggedraaid. Al decennialang nam het aantal extreme armen af met in totaal meer dan een miljard mensen. Door corona nam dit aantal vorig jaar voor het eerst weer toe. Het gaat om schrikbarende getallen: door corona kwamen er in 2020 tussen de 119 en 124 miljoen mensen in extreme armoede terecht. Om over de verwachtingen voor 2021 nog maar te zwijgen… 

‘De nieuwe armen’ 

Meer dan honderd miljoen mensen leven op dit moment in extreme armoede, terwijl hier geen sprake van zou zijn als er nooit een pandemie was geweest. Deze mensen worden ‘de nieuwe armen’ genoemd. Ongeveer de helft van de nieuwe armen woont in Zuid-Azië. Op dit moment luidt de noodklok voornamelijk in India en Nepal. 

Extreme armoede van 1992 tot en met 2020:

aantal extreme armen van 1992 tot en met 2020
In bovenstaande figuur zie je hoe het aantal mensen in extreme armoede wereldwijd van 1999 tot en met 2019 jaarlijks daalde, op een enkele uitzondering na. In 2020 zijn er door de coronapandemie in één klap tussen de 119 en 124 miljoen mensen méér in extreme armoede terechtgekomen. Ook voor 2021 is de verwachting dat het aantal ‘nieuwe armen’ blijft stijgen. Bron: https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-looking-back-2020-and-outlook-2021.

In actie voor India en Nepal 

Samen met de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster komt Dorcas in actie. In het bijzonder voor de landen die in een crisissituatie verkeren, zoals India en Nepal. Daarnaast blijven we oog houden voor de landen in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waaraan we ons voor de lange termijn hebben verbonden. Ook deze landen hebben namelijk veel klappen gekregen door de coronacrisis. 

Geef nu!

Christelijk Noodhulpcluster: samen staan we sterker! 

Het Christelijk Noodhulpcluster is een samenwerkingsverband tussen Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA. We bundelen onze krachten, zodat we elkaar in noodsituaties kunnen versterken, aanvullen en samen werken aan dezelfde missie: hoop bieden aan mensen in nood

12 mei 2021

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.