‘Op zulke momenten breekt mijn hart in duizend stukjes’

Een kort verslag van Lysanne over de nood in Mozambique na orkaan Idai.

‘Wat vooral opvalt, is dat bijna alle noodhulp in het zwaarst getroffen gebied (Beira) plaatsvindt. Het is een probleem dat andere gebieden niet of nauwelijks hulp ontvangen.

Ook in de dorpen is hulp nodig
Enkele dorpen zijn tot nu toe enkel bereikbaar via helikopters, omdat de wegen verwoest zijn. Dit belemmert hulporganisaties bij het leveren van producten (voedsel, schoon drinkwater, zeep, medicijnen, enzovoorts). Een heleboel andere dorpen zijn inmiddels prima bereikbaar met de auto, maar omdat de schade in het niet valt bij Beira, worden deze dorpen uit het oog verloren.

Enorme schade
n Chimoio en het gebied daaromheen, waar Dorcas werkt, zijn er bijvoorbeeld weinig gewonden of doden, maar dat neemt niet weg dat de geleden schade enorm is en dat de mensen wanhopig zijn.

Hulp is hard nodig!
Ook hier is noodhulp nodig! Veel mensen zijn hun huis, hun oogst én hun bron van inkomsten kwijt. Ze vertellen ons over hun verdriet en hun angsten. Eén mevrouw die we vandaag interviewden, zei met een stem die nauwelijks verstaanbaar was: ‘My only hope is from God.’ Op zulke momenten breekt mijn hart in duizend stukjes.’

28 maart 2019

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.