Tweede Kamer en minister Kaag: toiletten voor 50 miljoen mensen in 2030

12 maatschappelijke organisatiales – waaronder Dorcas – bieden 20 november 2018 gezamenlijk een manifest aan. De organisaties trekken – 1 dag na WereldToiletDag – aan de bel en vragen om een plan om de grote ambities van het ministerie van Buitenlandse Zaken te realiseren voor sanitatie projecten vanaf 2020, met de bijbehorende kosten.

Minister Kaag heeft in de beleidsnota ‘Investeren in Perspectief’ de doelstelling opgenomen dat in 2030 50 miljoen meer mensen toegang moeten hebben tot sanitaire voorzieningen. Voor 2020 is het tussendoel om 12 miljoen mensen te voorzien van sanitaire voorzieningen. Op het moment lopen we ver achter op beide doelstellingen. Als de huidige lijn niet wordt doorbroken, worden deze niet gehaald. De organisaties roepen de Tweede Kamer op om de minister hierop aan te spreken.

Momenteel groeit het aantal mensen in ontwikkelingslanden die toegang krijgen tot schone en goed werkende toiletten en sanitaire voorzieningen te langzaam. In 2016 en 2017 droeg het ministerie van Buitenlandse Zaken er aan bij dat 2,4 miljoen mensen per jaar toegang kregen tot sanitaire voorzieningen. Maar het ministerie verwacht in 2018 en 2019 slechts 1,6 miljoen mensen per jaar te voorzien van toiletten, met hetzelfde budget. De pijplijn aan sanitatieprojecten lijkt dus verstopt te raken.

Actie op WereldToiletDag
Om de aandacht te vestigen op deze levensbedreigende problematiek, nemen de organisaties een gouden wc mee naar de Tweede Kamer. De aanwezigen van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt gevraagd om volgende week bij de BuHa-OS begrotingsbehandeling, samen met Minister Kaag te kijken waar de verstoppingen zitten in de sanitatieprojecten, en om manieren te vinden om deze te verhelpen. De organisaties bieden aan hierover mee te denken.

Mensen sterven door gebrek aan sanitatie
‘Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling’, zegt Ariette Brouwer, directeur van Simavi, een organisatie voor betere gezondheidszorg in ontwikkelingslanden en een van de initiatiefnemers van de oproep.

‘Wereldwijd beschikken 2,3 miljard mensen nog niet over normale sanitataire voorzieningen, zoals een toilet. Door afwezigheid daarvan kan drinkwater ernstig vervuild raken, waardoor mensen ziek worden of zelfs sterven. Door onnodig gebrekkige water- en hygiënische voorzieningen sterven dagelijks bijna 1.000 kinderen door diarree. Dat zijn 30 volle schoolklassen per dag. Het is hoog tijd dat minister Kaag met een haalbaar plan komt over hoe we kunnen inlopen op de achterstand van het realiseren van voldoende toiletten voor iedereen wereldwijd’, aldus Brouwer.

Sanitaire voorzieningen: een kerningrediënt voor een menswaardig bestaan en belangrijk voor vrouwen
Goede sanitaire voorzieningen zijn onmisbaar voor een menswaardig bestaan. Vooral op de levens van vrouwen en meisjes heeft het een enorme impact. Zo dragen goede voorzieningen op scholen eraan bij dat meisjes op school blijven, ook als ze menstrueren. Dit heeft veel positieve gevolgen voor meisjes en jonge vrouwen: ze hebben een grotere economische zelfstandigheid, krijgen op latere leeftijd kinderen en er worden minder kinderen geboren. Ook zorgt een toilet ervoor dat vrouwen en meisjes veiliger zijn en niet worden lastiggevallen als zij buiten een sanitaire stop moeten maken.

Het Manifest is onderschreven door de volgende andere 12 organisaties:

 • Kraanwaterfonds Water for Life, de grootste stichting in Nederland die fondsen werft onder kraanwaterklanten in Nederland om kraanwater overal vanzelfsprekend te maken.
 • VEI, een samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven Vitens, Brabant Water, Evides Waterbedrijf, WML en Waterbedrijf Groningen.
 • IRC, een think-and-do tank en internationale non-profitorganisatie op het gebied van water en sanitatie.
 • Cordaid komt op voor 1,2 miljard mensen in nood.
 • Amref Flying Doctors zorgt voor een gezond en sterk Afrika.
 • Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor de armsten.
 • Dorcas werkt aan duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden.
 • Women for Water, een partnerschap voor vrouwenorganisaties voor water en sanitatie.
 • Stichting Akvo ondersteunt partners in optimaal datagebruik met technische assistentie en tools in meer dan 70 landen (Design, Capture, Understand,Act).
 • ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten.
 • Adra, een zelfstandige, internationale ontwikkelingsorganisatie.
 • Soroptimisten willen de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes verbeteren.

Het manifest (NL) kun je hier lezen. De Engelse versie lees je hier. 

20 november 2018

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.