Toegang tot water lastig door droogte en conflicten

‘Zonder water kan er niets leven. Geen plantje, geen dier en geen mens. Daarom is water het allerbelangrijkste. Eerst water en dan pas eten’, zegt Annegreet, thematisch expert Water bij Dorcas. Annegreet houdt zich in verschillende landen bezig met onze waterprojecten. Door klimaatverandering en conflicten ziet zij de behoefte aan schoon drinkwater toenemen.

Dorcas heeft al jarenlang waterprojecten in Oost-Afrika en het Midden-Oosten. Waar in het verleden de focus voornamelijk lag op het aanleggen en repareren van waterputten, is nu meer aandacht voor het aanleggen van een duurzame drinkwatervoorziening door de gemeenschap zelf.

‘Als je een waterput aanlegt en dan weer verder trekt, dan heeft de gemeenschap een probleem als het systeem niet meer werkt. Er is niemand die het kan repareren en uiteindelijk is er dan geen water meer’, legt Annegreet uit.

Annegreet doet ook mee aan Actie Waterkracht

Samen met de gemeenschap

Daarom wordt er tegenwoordig niet alleen meer een waterput of -systeem aangelegd, maar worden inwoners ook opgeleid in het onderhouden en repareren ervan. ‘Samen met de gemeenschap leggen we een nieuw watersysteem aan. Er wordt altijd iemand aangesteld als eigenaar. Dat is belangrijk, want als er geen eigenaar is voelt niemand zich verantwoordelijk en wordt het systeem verwaarloosd.’

Verder trainen we mensen om het systeem te onderhouden. Ook is er iemand die de muntjes voor het systeem verkoopt. Als iedereen een kleine bijdrage voor het water betaalt, is er weer geld voor onderhoud. Een ander voordeel is dat meerdere dorpsbewoners zo een inkomen kunnen verdienen.

Conflicten in Irak

Hoewel Dorcas er al jaren aan werkt om meer mensen toegang geven tot schoon drinkwater, zijn er nog steeds veel mensen die leven van vervuild water. Voor dat water moeten ze dan ook nog eens kilometers lopen. Annegreet ziet dat conflicten en klimaatverandering hier een grote rol in spelen. ‘In Irak zie je dat bijvoorbeeld goed. Door de conflicten zijn veel waterputten vernietigd. Daarnaast wordt het land ook steeds droger en is er weinig aanvoer van water door de rivieren, doordat in andere landen allemaal dammen worden gebouwd’, zegt Annegreet.

Droogte in Kenia

Ook in Kenia ziet ze de problemen door klimaatverandering alleen maar toenemen. Putten staan droog door de extreme droogte. En als het niet regent is er ook geen water voor de gewassen, met als gevolg dat de oogsten mislukken. Mensen hebben hierdoor geen water én geen voedsel.

Dorcas richt zich daarom steeds meer op projecten die inspelen op de toenemende droogte. Zo wordt er gewerkt met waterreservoirs, waarin in periodes van regen water kan worden opgevangen. Dit kan in tijden van droogte worden gebruikt voor het vee en het land. Ook worden er steeds vaker andere gewassen verbouwd; gewassen die beter bestand zijn tegen extreme droogte.

Handen wassen

Schoon drinkwater draait volgens Annegreet niet alleen om het aanleggen van een watersysteem. Ook hygiëne speelt een grote rol. ‘In onze waterprojecten is altijd aandacht voor hygiëne. Als je bijvoorbeeld je handen niet wast na een toiletbezoek, dan heb je poepbacteriën aan je handen. Doe je je vervolgens je handen in een emmer water, dan heb je alsnog vervuild water waar mensen ziek van kunnen worden.’

20 maart 2023

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.