1,4 miljoen euro voor voedsel, psychische steun en onderdak voor kwetsbare mensen in Beiroet

De actie ‘Beiroet in puin’ van het Christelijk Noodhulpcluster heeft 1,4 miljoen euro opgeleverd voor de inwoners van Beiroet. Met dit bedrag kunnen we duizenden mensen, die zijn getroffen door de explosie op 4 augustus, helpen. Maar waaraan gaan we de donaties eigenlijk besteden?

De hulp van het Christelijk Noodhulpcluster gaat zich de komende maanden vooral richten op kwetsbare inwoners. Denk hierbij aan vluchtelingen uit Syrië, migranten en de armste Libanezen. Binnen deze groepen wordt prioriteit gegeven aan de meest kwetsbare mensen, zoals ouderen, vrouwen, kinderen en chronisch zieken. De hulpverlening bestaat uit verschillende onderdelen. In de eerste periode wordt vooral ingezet op noodhulp.

Voedsel
De economische crisis in Libanon heeft de afgelopen maanden vooral de meest kwetsbare en arme inwoners geraakt. Veel van hen hadden al nauwelijks geld om voldoende eten en andere basisbenodigdheden te kopen. Door de explosie zijn voedselvoorraden in de haven vernietigd. Ook zijn veel inwoners hun bron van inkomsten verloren doordat hun bedrijfslocatie of inventaris is beschadigd. Het uitdelen van voedsel is daarom een van de noodzakelijke onderdelen van de noodhulp. Daarnaast krijgen gezinnen die het zwaarst getroffen zijn een geldbedrag. Ze bepalen zelf waar ze het geld aan besteden. Hiermee houden ze de regie over hun leven en bovendien stimuleren ze de lokale markt.

Huisvesting
Door de explosie zijn in één klap meer dan 300.000 mensen dakloos geraakt. Van zeker 750.000 mensen, binnen een straal van 2,5 km van de explosie, zijn de huizen beschadigd. Het Christelijk Noodhulpcluster helpt mensen bij het repareren van de huizen. De getroffen inwoners ontvangen geld voor de te repareren onderdelen. Daarnaast krijgt een aantal van hen, die fit genoeg zijn, ook ‘cash for work’. Zo worden de mensen gestimuleerd  reparaties uit te voeren voor degenen die dat zelf niet kunnen, zoals ouderen. Hierdoor verdienen ze geld, waarmee ze vervolgens zelf voedsel en andere basisbenodigdheden kunnen kopen.

Psychosociale steun
De ontploffing, de ravage en het verlies van geliefden of een huis hebben een enorme impact op het mentale welzijn van de bevolking. De toch al kwetsbare groepen – zoals vluchtelingen, migranten, kinderen en ouderen – hebben door de explosie een trauma opgelopen. Zij krijgen de komende maanden psychosociale steun en eerste hulp bij psychische klachten.

Hygiëne
Behalve de economische crisis en de ontploffing heeft ook Beiroet te kampen met de uitbraak van het coronavirus. De afgelopen weken is het aantal besmettingen alleen maar toegenomen. Het Christelijk Noodhulpcluster gaat zich de komende tijd inzetten om mensen voor te lichten over het virus en het voorkomen van de verspreiding ervan. Daarnaast zorgen we voor water, zeep en andere hygiënematerialen voor de meest kwetsbare mensen.

Cash voor huishoudens
Een aantal huishoudens krijgt contant geld, dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden. Hiervoor wordt eerst nog goed onderzoek gedaan naar de lokale markt, om ervoor te zorgen dat het gegeven geld ook daadwerkelijk besteed kan worden. De richtlijnen van de VN worden hierbij in acht genomen. Het geven van geld is belangrijk voor de waardigheid van de mensen. De ontvangers kunnen het, al naar gelang hun behoeften, besteden aan voedsel, gezondheid, reparaties of andere zaken die zij nodig hebben.

Voor de tweede fase van de hulp na deze ramp is het Christelijk Noodhulpcluster op dit moment een volgend project aan het ontwikkelen dat zich zal richten op het herstel en de wederopbouw van Beiroet.

03 september 2020

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.