Q&A-noodhulp corona

Waarover gaat deze actie en waarom juist nu?

Het Christelijk Noodhulpcluster komt in actie omdat de coronacrisis op dit moment uit de hand loopt, met name in Nepal en India. We zien hoe het coronavirus hard om zich heen grijpt en daar maken wij ons grote zorgen over.

Waar komt mijn donatie terecht?

Van het totaalbedrag dat het Christelijk Noodhulpcluster verzamelt, gaat een deel naar noodhulp in India en Nepal. Een ander deel is bestemd voor coronapreventie en -bestrijding binnen de bestaande projecten in alle landen waar de leden van het Christelijk Noodhulpcluster werken.

Wie of wat is het Christelijk Noodhulpcluster?

Het Christelijk Noodhulpcluster is een samenwerking tussen Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA. We bundelen onze krachten, zodat we elkaar in noodsituaties kunnen versterken, aanvullen en samen werken aan dezelfde missie: hoop bieden aan mensen in nood.

Helpt het Christelijk Noodhulpcluster ook niet-christenen?

Natuurlijk! We maken geen onderscheid tussen mensen. Onze christelijke geloofsovertuiging betekent vooral dat wij willen omzien naar onze naasten in nood om aan hen te laten zien dat God van alle mensen houdt – ongeacht afkomst of geloof.

Doet het Christelijk Noodhulpcluster mee aan de actie van Giro 555?

Nee, de leden van het Christelijk Noodhulpcluster zijn geen lid van Giro 555.

Wat doet het Christelijk Noodhulpcluster anders dan Giro 555?

Giro 555 zamelt geld in voor het mogelijk maken van vaccinaties in kwetsbare landen en voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers. Onze noodhulp is hier aanvullend op. Wij richten ons met name op voorlichting, preventie en steun.

Waarom richten jullie je niet op vaccineren als oplossing?

Vaccineren behoort niet tot onze mogelijkheden en expertise om op dat terrein actie te ondernemen. Wij richten ons op de mensen die het meest kwetsbaar zijn en ondersteunen hen met het hierboven genoemde.

Niet alle leden van het Christelijk Noodhulpcluster werken in Nepal en India, hoe zit dat?

3 van de 6 organisaties die lid zijn van het Christelijk Noodhulpcluster werken in India en/of Nepal. Een deel van het ingezamelde totaalbedrag gaat via deze 3 organisaties naar noodhulp in India en Nepal. Het overige deel is bestemd voor coronapreventie en -bestrijding binnen de bestaande projecten in alle landen waar de leden van het Christelijk Noodhulpcluster werken.

Wat kan ik naast doneren nog meer doen?

Bidden! Bid dat het aantal besmettingen met het coronavirus zal afnemen. Bid voor de bevolking van India en omliggende landen die op dit moment zo lijden. Bid voor overheden, hulporganisaties en vrijwilligers. Bid dat zij de meest kwetsbare mensen kunnen helpen.

25 mei 2021

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.