One-to-one: casus Ethiopië

We testen blockchain in (voormalige) rampgebieden in Ethiopië en Malawi. Als de technologie blijkt te werken, kunnen we die in de toekomst direct inzetten op het moment dat een ramp zich voltrekt.

Omdat Dorcas ter plekke is in Ethiopië, gaat jouw donatie via Dorcas-blockchain naar een gezin in Ethiopië. Donaties aan de andere humanitaire organisaties komen ten goede aan gezinnen in Malawi.

In de regio Bishoftu in Ethiopië proberen 496 gevluchte gezinnen een nieuw leven op te bouwen. Deze mensen zijn etnisch Oromo en werden met veel geweld verjaagd uit hun woonplaats. De meeste gezinnen woonden in het grensgebied met Somalië.

Lokale leiders en inwoners van Bishoftu hebben de gevluchte gezinnen ondergebracht in een aantal dorpen. Hier proberen ze, zo goed en zo kwaad als dat gaat, voor hen te zorgen. Ze hebben bijvoorbeeld een identiteitskaart gekregen. Maar de inwoners van Bishoftu hebben het zelf ook niet gemakkelijk. Voedsel was al schaars en hulpverlening is niet toereikend. Ook is er nauwelijks werk te vinden, ondanks de lokaal aanwezige markt, een klein beetje toerisme en de aanwezigheid van een bank. Vanuit Bishoftu kwam dan ook de vraag of Dorcas kon helpen.

Veel gevluchte gezinnen beginnen langzaam te herstellen van wat ze hebben meegemaakt. Ze krabbelen op en willen graag van waarde zijn voor hun nieuwe woonomgeving. Een tijdelijke financiële impuls kan ze hierbij ondersteunen.

Dorcas wil hieraan bijdragen door het voor 250 gezinnen mogelijk te maken om 2 keer een beperkt geldbedrag op te nemen. Geld dat direct afkomstig is van Nederlandse donateurs.

Het is niet zoals in Nederland, waar vrijwel iedereen een mobiele telefoon op zak heeft, maar ook in Bishoftu is er internet en kunnen mensen mobiele telefoons gebruiken. Lokale medewerkers van Dorcas zorgen ervoor dat de gezinnen die hulp het meest nodig hebben toegang krijgen tot het 121-systeem. Door in een app aan te geven wat ze nodig hebben, krijgen ze een code, waarmee ze dus 2 keer een beperkt bedrag aan contant geld kunnen halen bij de lokale bank. Ze besteden dit geld naar eigen inzicht.

21 november 2019

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.