Olesea uit Moldavië wordt imker

Moldavië is het armste land van Europa. Veel jonge mensen trekken weg naar het buitenland in de hoop op een betere toekomst. De 34-jarige Olesea bleef ondanks de moeilijke omstandigheden wel in haar land, bij haar familie. Ze had weinig geld, geen huis voor zichzelf en ervoer geen steun van de overheid. Dat veranderde toen Olesea in aanraking kwam met Dorcas. Ze zette een eigen bedrijf op en kreeg ze ondersteuning bij de opvoeding van haar dochter. 

Leven in armoede 

De 34-jarige Olesea woont in het stadje Telenesti in Moldavië. Ze woont daar samen met haar man, hun dochtertje Ana-Maria (8) en haar ouders.  Olesea’s gezin woont noodgedwongen bij haar ouders in huis. ‘Toen we trouwden konden we nergens anders wonen. Je hebt als starter minimaal 20.000 euro nodig om een huis te kunnen kopen en dat hebben wij niet’, legt Olesea uit. 

Ook het verdienen van voldoende inkomen is een uitdaging. Olesea werkt als secretaresse en haar man heeft een baan als beveiliger. Door de lage salarissen verdient het stel nauwelijks genoeg om van te leven. Olesea: ‘Het is moeilijk om door te gaan als je geen uitzicht hebt op verbetering in je omstandigheden. Jonge mensen in Moldavië hebben overheidssteun nodig, maar die krijgen we niet.’ 

Dorcas op de ouderavond

Tijdens een ouderavond op de school van haar dochter hoort Olesea van andere ouders over Dorcas. De organisatie blijkt families te ondersteunen bij een traject om meer inkomen te verdienen. Dat spreekt Olesea aan! Ze besluit zich aan te melden.  

Bijenhouders

Olesea start met een training waarin zij leert hoe zij een klein bedrijfje kan opzetten. Samen met haar vader en haar man besluiten ze om bijen te gaan houden. Opa Dimitru wil dat al sinds zijn kindertijd. Nu hij gepensioneerd is, heeft hij tijd om dit op te pakken én verdient hij bovendien iets extra’s voor de familie. Via Dorcas krijgt de familie 5 bijenkasten, zodat ze kunnen starten met hun bedrijf. Opa Dimitru: ‘Ik hoop dat ik samen met mijn dochter het bijenbedrijf verder kan ontwikkelen en dat we er een stabiel inkomen kunnen uithalen.’

Naschools project 

Ook voor de 8-jarige Ana-Maria verbetert de situatie. Zij komt in het naschoolse project van Dorcas terecht. Daar leert ze Engels en volgt ze lessen over gezondheid en geld. Verder heeft ze huiswerkbegeleiding en doet ze mee aan spelletjes en knutselactiviteiten. 

Olesea raakt ook meer betrokken bij het naschoolse project. Samen met haar dochter loopt ze een dagje mee om te kijken hoe het gaat. Dan ontdekt ze hoe leuk het is om daar als vrijwilliger aan de slag te zijn. ‘Ik ben heel creatief en help bij het knutselen. In de tijd van de lockdown in het voorjaar heb ik allemaal filmpjes gemaakt over knutselactiviteiten. De kinderen konden die thuis online bekijken en vervolgens proberen allerlei dingen zelf te gaan maken.’ 

Bloeiende gemeenschap 

Door de activiteiten van Dorcas in het stadje verandert er ook iets in de gemeenschap. De inwoners bloeien meer op. Ze kijken naar elkaar om, en meer ouders raken, net als Olesea, als vrijwilliger betrokken bij projecten. Ook de lokale overheid raakt meer betrokken. Olesea: ‘Deze ontwikkelingen dragen eraan bij om mensen in Moldavië te houden.’

‘Dankzij Dorcas zijn we in beweging gekomen. We kiezen er nu voor om aan de slag te gaan en niet te blijven afwachten. Het is mooi dat we door ons bijenbedrijf meer inkomsten hebben. We kunnen nu beter voor onze dochter en voor mijn ouders zorgen. Dat maakt mij gelukkig.’ 

18 november 2020

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.