Gebed voor wereldwijde gevolgen van corona

Het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) maakt zich grote zorgen over de gevolgen van corona – in ons eigen land, maar ook in zeer arme regio’s in de wereld. Het cluster heeft daarom in een mailing aan alle kerken gevraagd om gebed.

De crisis raakt juist de meest kwetsbare mensen hard. Bijvoorbeeld de dagloner in Oost-Europa, die nu geen inkomen heeft en zijn familie geen eten kan geven. Of het gezin in een vluchtelingenkamp, waar van hygiëne en afstand houden geen sprake is.

Gebedspunten

In een mailing aan alle kerken die aan de zes organisaties verbonden zijn, vragen zij gebed voor de wereldwijde gevolgen van corona. De concrete punten waarvoor wordt gevraagd te bidden, zijn:

  • Bid voor het werk van overheden en ontwikkelingsorganisaties die zich wereldwijd inspannen: dat hun werk door corona niet teniet zal worden gedaan.
  • Bid ook voor de ontwikkelingslanden waar corona al veel slachtoffers maakt. Voor al die mensen die daar getroffen zijn en geen zorg krijgen omdat ze dat niet kunnen betalen.
  • Bid voor miljoenen mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, in zoveel steden en gebieden waar afstand houden eigenlijk onmogelijk is: om bescherming tegen het coronavirus.
  • Bid voor de mensen wereldwijd voor wie thuisblijven betekent dat er geen of te weinig eten is.
  • Bid voor de honderdduizenden mensen in het Midden-Oosten, Azië en Europa die op de vlucht zijn voor oorlog en die nu in vluchtelingenkampen ook nog door corona worden bedreigd: dat ze mogen schuilen op veilige plekken.
  • Bid om barmhartigheid en naastenliefde voor mensen in onze nabije omgeving én wereldwijd.

Bidt u samen met uw kerk met ons mee?

03 april 2020

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.