Meer samenwerken in noodhulp? Het gebeurt al.

‘Al die hulporganisaties – werkten ze maar meer met elkaar samen!’ Geregeld hoor ik deze feedback in gesprekken over ontwikkelingssamenwerking en noodhulp. Er is goed nieuws: het gebeurt al. De Dutch Relief Alliance laat zien dat het kan en dat het werkt.

Samenwerking bij acute en langdurige crises
Als een acute ramp zich aandient, zoals onlangs in Venezuela, Mozambique en Noord-Syrië, weten de lidorganisaties* van de Dutch Relief Alliance (DRA) elkaar snel te vinden. Hetzelfde geldt voor langduriger crises, zoals in Jemen, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. Sinds 2015 hebben 16 noodhulporganisaties de handen ineengeslagen. In steeds wisselende coalities redden zij levens, verlichten zij lijden en herstellen zij waardigheid van mensen die door oorlog of natuurgeweld zijn getroffen. Hierbij werken zij samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wat levert dat nou op, zo’n samenwerking?
Veel, zo leerde een reflectiedag van deze samenwerking op dinsdag 2 juli 2019.

  • De hulp wordt er efficiënter van. Kantoren worden gedeeld bijvoorbeeld, en transportmiddelen. Werkzaamheden en voorbereidingen daartoe, zoals een onderzoek naar de aard en omvang van de nood, worden gezamenlijk gecoördineerd.
  • De hulp wordt er effectiever van. In Zuid-Soedan bijvoorbeeld zorgde de ene organisatie voor voedsel en de andere voor zaden om voedsel te verbouwen voor de komende maanden, zodat men niet weer terugvalt in een tekort aan voedsel. Goed dat ze samenwerkten, omdat de mensen anders vanwege de honger de zaden zouden hebben gegeten.
  • De impact van de hulp wordt er groter van. De getroffenen in de landen waar wordt samengewerkt, worden doorverwezen naar die organisatie die hen het best kan ondersteunen. Zo worden zij beter geholpen en worden meer mensen geholpen.

Is alles alléén maar positief?
Natuurlijk niet. Tijdens de reflectiedag moest ik denken aan het oude Afrikaanse gezegde: Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen. In allerlei opzichten is het veel moeilijker om samen te gaan dan om alleen te gaan. Afstemmen kost tijd, soms is er ruis of voelen we onderlinge concurrentie. Maar wat de samenwerking zo de moeite waard maakt, is wat het oplevert: betere hulp voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Meer samenwerken in noodhulp: het gebeurt al.

Siebrand Wierda (Dorcas)
Chair Communications Working Group Dutch Relief Alliance

*Lidorganisaties van de DRA zijn: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO & Kerk in actie, Oxfam Novib, Plan Nederland, Red een Kind, Save the Children, SOS Kinderdorpen, Stichting Vluchteling, Tear NL, Terre des Hommes, War Child, War Trauma Foundation, World Vision en ZOA.

16 juli 2019

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.