Dorcas benoemt Peter Palsma als directeur bedrijfsvoering

Peter Palsma (46) is door de Raad van Toezicht van Dorcas per 1 juni 2019 benoemd tot directeur bedrijfsvoering. Samen met Leo Visser, algemeen directeur, vormt hij de Raad van Bestuur.

Dorcas bevindt zich in een transitiefase. De afgelopen jaren hebben we belangrijke beleidswijzigingen doorgevoerd. Zo worden ingezamelde goederen, die vroeger als hulpgoederen naar Oost-Europa werden vervoerd, nu vooral in onze 35 eigen kringloopwinkels in Nederland verkocht. Mede uit de opbrengst hiervan wordt het werk voor mensen in nood bekostigd. Duizenden vrijwilligers zijn hierbij betrokken. Deze omslag past bij de ontwikkeling ons werk in de diverse landen. Daar wordt nu veel nadruk gelegd op lokale, door de mensen zelf gedragen oplossingen, zoals lokale vangnetten voor ouderen en het versterken van veerkracht van mensen in grote armoede. Deze omslag betekent ook dat de organisatie en de bedrijfsvoering moeten worden versterkt. Daarom heeft de Raad van Toezicht besloten Peter Palsma te benoemen als directeur bedrijfsvoering. Als gevolg hiervan ontstaat in het bestuur ook meer ruimte voor de versterking van de corporate positionering van Dorcas in binnen- en buitenland en voor aandacht voor samenwerking in grotere verbanden.

Peter Palsma is afkomstig uit de sector jeugdbescherming en reclassering. Tot nu toe was hij bestuurder bij de Stichting Jeugdbescherming Overijssel. Voor die tijd was hij algemeen directeur bij de Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering.

Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van kwetsbare mensen in 14 landen in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Op jaarbasis worden ongeveer een half miljoen mensen geholpen om stappen te zetten naar een betere toekomst. In Nederland werkt Dorcas samen met een achterban van ongeveer 80.000 personen, onder wie 10.000 vrijwilligers. In de 35 kringloopwinkels worden jaarlijks ongeveer 3 miljoen producten gekocht  in ongeveer een miljoen transacties. Dorcas werkt onder andere samen in de samenwerkingsverbanden Dutch Relief Alliance, Christelijk Noodhulpcluster, EU-Cord, Start Network en Prisma.

17 april 2019

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.