Bart en Nelleke Dorsman ondersteunen lokale medewerkers in Beiroet

Direct na de ontploffing in Beiroet is Dorcas in actie gekomen en heeft zich volop ingezet voor het verlenen van eerste hulp. De totale wederopbouw van Beiroet zal vanzelfsprekend nog wel enige tijd in beslag nemen. Om alles in goede banen te leiden en om de lokale medewerkers te ondersteunen, zijn Bart en Nelleke Dorsman vorige week naar Beiroet vertrokken. De komende maanden zullen zij, samen met het team van Dorcas in Libanon, hulp bieden aan de meest kwetsbare mensen.

‘Het personeel in Beiroet is vanaf dag 1 betrokken bij de hulpverlening. Dit vergt veel van hen en extra mankracht is hard nodig. We zijn blij dat we Dorcas Libanon hierin kunnen ondersteunen’, vertelt Nelleke Dorsman. Het echtpaar is vorige week aangekomen in Beiroet en blijft tot het eind van dit jaar.

Bart en Nelleke Dorsman

Naast de vele giften die Dorcas heeft gekregen voor de noodhulp in Beiroet, heeft ook de Nederlandse overheid een bedrag van 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld over 6 organisaties uit Nederland. Naast Dorcas zijn dit World Vision, CARE, Save the Children, Cordaid en Stichting Vluchteling.

Nelleke: ‘De organisaties voeren dit project in Beiroet gezamenlijk uit. Dorcas is de leider van dit team en dus ook verantwoordelijk voor de uitvoering. Nelleke zal dit project gaan coördineren. Bart is beschikbaar voor het ondersteunen van het team van Dorcas bij het indienen van voorstellen voor vervolgprojecten en het organiseren van de uitvoering daarvan.’

Deur op slot
Op korte termijn is er in Beiroet behoefte aan voedsel en onderdak. Sommige families zijn alles kwijtgeraakt. Daarom worden er de eerste maanden maaltijden uitgedeeld aan de zwaarst getroffen mensen. In een later stadium wordt dat omgezet naar voedselpakketten.

Verder is het belangrijk dat de huizen zo snel mogelijk worden gerepareerd. Dorcas faciliteert met name kleine reparaties, zoals vervanging van ramen en deuren. ‘We geven hierbij voorrang aan alleenstaande vrouwen, ouderen en mensen met een beperking. Zij zijn extra kwetsbaar als hun huis niet kan worden afgesloten.’

Veel mensen in Beiroet zijn getraumatiseerd door de ontploffing en alle andere ellende die zij al hebben meegemaakt. Het team van Dorcas biedt daarom de komende tijd eerste hulp bij psychische klachten en meer uitgebreide psychosociale ondersteuning.

Inkomen genereren
Het repareren van huizen, winkels en werkplaatsen van kleine ondernemers zal veel tijd gaan kosten. Voor veel mensen is hun inkomen door de ramp weggevallen. ‘We willen de getroffen inwoners ondersteunen om weer zelf een inkomen te genereren. Beloning voor werkzaamheden bij de wederopbouw levert al snel inkomen op. We willen ook kleine ondernemers helpen om hun bedrijfjes weer op te bouwen, onder andere door verloren gegane voorraden, winkelmeubilair of gereedschappen te vervangen’, legt Bart uit.

Libanese overheid
Bij veel mensen uit Nederland leven twijfels over de juiste besteding van hun donaties vanwege de corruptie bij de Libanese overheid. Nelleke is daar heel duidelijk over: het gedoneerde geld gaat allemaal naar de Dorcas-projecten en dus naar de mensen die dit het hardst nodig hebben. ‘Alle geldstromen blijven binnen Dorcas en de partnerorganisaties. De overheid heeft, samen met de VN, een grote en belangrijke rol bij de coördinatie van de noodhulp. Op deze manier wordt bijvoorbeeld voorkomen dat sommige mensen dubbel hulp krijgen en anderen helemaal niets. De uitvoering van de projecten, waaronder dus de geldbesteding, ligt volledig in handen van Dorcas zelf.’

03 september 2020

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.