Agnes Kroese per september nieuwe Dorcas-directeur

Agnes Kroese gaat per 1 september 2022 de rol van algemeen directeur (CEO) bij Dorcas vervullen. Zij is als landendirecteur Zuid-Soedan al sinds 2019 actief betrokken bij Dorcas. Agnes heeft in de humanitaire en ontwikkelingssector diverse functies bekleed en heeft een bewezen staat van dienst. Agnes Kroese volgt hiermee Leo Visser op, die zich de afgelopen 6 jaar als CEO actief bij Dorcas heeft ingezet voor mensen in nood.

Agnes ziet ernaar uit om haar loopbaan bij Dorcas voort te zetten in de functie van algemeen directeur en tevens voorzitter van de Raad van Bestuur. Agnes: ‘Van dichtbij heb ik ervaren wat het werk van Dorcas betekent voor mensen die achtergesteld worden. De verandering bij individuen en het opbloeien van gemeenschappen geeft hoop en motiveert mij. Ik wil mijn kennis en ervaring inzetten om Dorcas verder te ontwikkelen en te professionaliseren, zodat we – samen met iedereen die betrokken is bij het werk van Dorcas – nog meer levens structureel kunnen verbeteren.’

Jan van der Linden, voorzitter van de Raad van Toezicht en verantwoordelijk voor het wervingsproces: ‘Wij hebben in Agnes iemand gevonden met de juiste kwaliteiten, ambitie en bezieling om de nieuwe directeur van Dorcas te worden. Zij heeft met grote persoonlijke betrokkenheid de afgelopen jaren krachtig leidinggegeven aan het werk van Dorcas in Zuid-Soedan. Agnes zal in haar nieuwe functie samen met het hele team invulling geven aan de verdere ontwikkeling van Dorcas’.

Leo Visser zal begin september zijn verantwoordelijkheden overdragen aan Agnes, waarna hij per 1 oktober, na een betekenisvolle loopbaan, met pensioen gaat. Dorcas is dankbaar voor Leo’s tomeloze inzet en zijn continue investering in duurzame verandering. Mede dankzij die inzet is Dorcas nu een stabiele, toekomstgerichte organisatie die ook in deze bijzondere tijden slagvaardig kan opereren voor mensen in nood.

Naast het vertrek van Leo Visser neemt Dorcas ook afscheid van Ine Voorham. Zij is vanaf 2012 actief bij Dorcas betrokken geweest als voorzitter van de Raad van Toezicht. Na een periode van 10 jaar beëindigt zij haar werkzaamheden. Ine Voorham is op cruciale momenten van grote betekenis geweest, waarvoor Dorcas haar zeer erkentelijk is. Jan van der Linden is benoemd tot haar opvolger. Jan van der Linden is sinds 2016 lid van de Raad van Toezicht; op 15 mei jl. is hij benoemd tot voorzitter.

Over Dorcas

Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en internationale samenwerking. Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden, en werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. Hier investeert zij in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verleent Dorcas noodhulp en draagt bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeert Dorcas in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting.

16 mei 2022

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.