‘Verbreed het feministisch buitenlandbeleid’

Gezamenlijke oproep van Dorcas en 25 organisaties

Jochem Duinhof is politiek adviseur bij Dorcas. In zijn werk komt hij op voor gemarginaliseerde doelgroepen door in gesprek te gaan met Tweede Kamerleden, ministeries en partnerorganisaties. Zo vraagt hij in samenwerking met 25 organisaties aandacht voor een meer inclusief buitenlandbeleid. 

Binnenkort presenteert het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken het ‘Feministisch buitenlandbeleid’. In navolging van landen als Spanje, Zweden en Canada gaat ook Nederland zich inzetten voor wereldwijde gelijkheid en dat wordt onder andere gedaan door middel van dit feministisch buitenlandbeleid.

Vrouwen en LHBTIQ+

Wat dit concreet gaat betekenen is nog niet bekend, maar het lijkt erop dat met name twee doelgroepen extra aandacht zullen krijgen in het Nederlandse buitenlandbeleid: (jonge) vrouwen en LHBTIQ+ personen. Dit onder het motto: ‘Als meer mensen gelijke kansen krijgen, dan draagt dat bij aan een veilige, stabiele en welvarende wereld’.  

Dorcas vindt het een goede ontwikkeling dat Nederland concreet nadenkt over welke mensen wereldwijd extra steun verdienen. Zo weten we dat vrouwen om verschillende redenen extra kwetsbaar kunnen zijn. Het is belangrijk dat hier oog voor is, zodat vrouwen wereldwijd de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om tot bloei te komen. Dit geldt ook voor LHBTIQ+-personen. Daarom begrijpen we de wens van het ministerie om in het beleid gelijke rechten voor vrouwen en LHBTIQ+-personen centraal te zetten.

Inclusief buitenlandbeleid

De vrees van Dorcas en 25 andere organisaties, waaronder Woord en Daad, Oxfam Novib en branchevereniging Partos, is echter dat andere groepen mensen – zoals ouderen, mensen met een beperking en etnische minderheden – hierdoor automatisch minder aandacht krijgen. Terwijl ook deze groepen regelmatig uitsluiting ervaren. Dit ondermijnt het doel van een ‘veilige, stabiele en welvarende wereld’.  

Dorcas staat voor een inclusief buitenlandbeleid waarin iedereen dezelfde toegang tot ondersteuning heeft, ongeacht etniciteit, geslacht, religieuze achtergrond en andere persoonskenmerken. Daarom hebben wij samen met 25 organisaties een brief geschreven aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze brief vragen wij gezamenlijk aandacht voor een inclusief buitenlandbeleid, waarin rekening wordt gehouden met álle persoonskenmerken die tot uitsluiting kunnen leiden. Dit gaat wat Dorcas betreft dus verder dan alleen geslacht en seksuele voorkeur. 

Oog hebben voor overlap

In de brief zijn suggesties opgenomen over hoe het feministisch buitenlandbeleid oog kan hebben voor iedereen die extra ondersteuning goed kan gebruiken. Belangrijk daarbij is dat men verder kijkt dan één of twee persoonlijkheidskenmerken. Vaak zorgt de overlap van verschillende persoonlijkheidskenmerken voor extra kwetsbaarheid. Zo zijn vrouwen met een beperking soms kwetsbaarder dan mannen met een beperking, waarbij geslacht en het hebben van een beperking elkaar overlappen. Door oog te hebben voor deze overlap, en verder te kijken dan geslacht en seksuele gerichtheid alleen, hopen de 26 organisaties dat Nederland wereldwijd de wereld beter kan maken voor iedereen die dat nodig heeft! 

Wat is het ‘Feministisch buitenlandbeleid’? 

Nederland wil ongelijkheid verkleinen en streeft naar gelijkheid van mannen en vrouwen en LHBTIQ+-personen overal ter wereld. Daarom werkt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan een feministisch buitenlandbeleid.  

Met de keuze voor dit buitenlandbeleid komen gelijke rechten en gelijkwaardigheid voor vrouwen en LHBTIQ+-personen centraal te staan binnen alle onderdelen van het Nederlandse buitenlandbeleid. Nederland sluit zich hiermee aan bij een groep koplopers van landen die zich internationaal hard maken voor gendergelijkheid, zoals Duitsland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Canada, Mexico en Chili. 

Lees meer informatie over het feministisch buitenlandbeleid via Rijksoverheid op: Feministisch buitenlandbeleid: wat, waarom en hoe? | Ministeries | Rijksoverheid.nl

28 februari 2023

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.