Verandering brengen in een bijzondere tijd

2020 was een jaar waarin Dorcas ondanks alles kon bijdragen aan verandering, door de betrokkenheid van velen. Door gezamenlijke inspanningen hebben we bijna 900.000 mensen kunnen bereiken in 14 landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten. Samen met 41 Dorcas-winkels, ruim 10.000 vrijwilligers, meer dan 63.000 donateurs, 964 bedrijven en 888 kerken zorgden 404 Dorcas-medewerkers en diverse partnerorganisaties, ondanks de coronapandemie, voor verandering in een bijzondere tijd.

‘Verandering brengen in een bijzondere tijd!’ Deze woorden prijken op de voorpagina van ons Annual Report 2020 (Jaarverslag 2020). Iyad, een jongeman uit Libanon, kijkt je aan wanneer je het jaarverslag wilt openen. Zijn advies over hoe verandering gebracht kan worden in bijzondere tijden? ’Ik heb geleerd om positief te blijven en om te gaan met gewelddadige gebeurtenissen.’

Hoe vindt verandering eigenlijk plaats? En hoe ontstaat blijvende impact? Ons jaarverslag laat zien dat verandering en blijvende impact niet van de ene op de andere dag worden gerealiseerd. Beide ontwikkelingen hebben tijd nodig en de betrokkenheid van ons allemaal. Voor iedereen, door iedereen. Om er zeker van te zijn dat niemand achterblijft, is iedereen nodig.

Niemand achterlaten

Het overkoepelende thema van de Sustainable development goals (SDGs) is ‘Leave no one behind’ (Laat niemand achter). Dit thema staat ook centraal in het werk van Dorcas. Ons werk draagt bij aan het behalen van meerdere van deze doelen. We richten ons met name op ‘Geen armoede‘ (SDG 1), ‘Geen honger‘ (SDG 2) en het ‘Verminderen van ongelijkheid‘ (SDG 10).

Samenwerking

Uit ons jaarverslag blijkt dat Dorcas, als levendige internationale gemeenschap van medewerkers en vrijwilligers, altijd zoekt naar manieren om verandering te brengen via samenwerking met anderen. Dit sluit aan bij SDG 17: ‘Partnerschap om doelstellingen te bereiken’. Onze partners in 2020 waren:

  • Mensen in nood die onze steun hard nodig hebben: individuen en gemeenschappen die de potentie en kracht hebben om hun toekomst vorm te geven, ondanks crises, uitsluiting of onrecht die zij ervaren.
  • De Dorcas-winkels en gemeenschappen en individuen die ons ondersteunen met middelen, tijd of gebed.
  • Partnerorganisaties die programma’s samen met ons implementeren of de eigen middelen ter beschikking stellen voor deze programma’s, zoals bedrijven en geloofsgemeenschappen. 

Transparant

Het jaarverslag is bedoeld om een transparant ‘kijkje in de keuken’ van Dorcas te krijgen. Je leest hierin hoe, met en voor wie wij verandering brachten in het bijzondere jaar 2020. Het lezen van het jaarverslag geeft je de mogelijkheid om te leren van onze successen, maar ook van de dingen die minder goed gingen. Daarnaast helpt het om verder te kijken dan alleen de cijfers en te ontdekken hoe verandering heeft plaatsgevonden in het leven van individuele mensen, gemeenschappen en de maatschappij waarin zij leven.

Neem contact op

Heb je het jaarverslag gelezen en wil je hier iets over kwijt? Neem dan contact met ons op. We gaan graag in gesprek over het werk dat we doen en over wat eventueel anders of beter zou kunnen. Samen zorgen we ervoor dat niemand achterblijft en dat een blijvende verandering gerealiseerd wordt. Ook in bijzondere tijden. Voor iedereen, door iedereen.

04 juni 2021

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.