Een vooruitblik: onze strategie voor 2019 tot en met 2021

Er veranderde de afgelopen tijd veel bij Dorcas, en ook de komende tijd gaat er veel veranderen. Dat zien we als iets goeds: we willen blijven leren en onszelf ontwikkelen. Zo worden we met elkaar steeds beter in het helpen van kwetsbare mensen en hun gemeenschap. Afgelopen tijd hebben we kritisch gekeken naar ons werk en onze resultaten. We namen afscheid van sommige werkzaamheden die ons dierbaar waren. Zo ontstond ruimte en focus voor andere werkgebieden. Al deze keuzes hebben geleid tot ons ‘Strategisch plan 2019-2021’. In dit artikel lees je waar we ons de komende jaren op richten en hoe we dit gaan doen.

Onze missie
Waar armoede, uitsluiting of crisis is willen we bijdragen aan bescherming, gelijkwaardigheid en het vergroten van de veerkracht van kwetsbare mensen. Om dit te bereiken is er een verandering nodig. Bij de mensen zelf, in de gemeenschap en in de maatschappij.

We moedigen mensen en gemeenschappen aan om zich te organiseren en samen te zoeken naar oplossingen. Daarbij ondersteunt Dorcas hen met het aanleren van nieuwe vaardigheden, en soms met de benodigde materialen. Ook motiveren we overheden, bedrijven, organisaties en scholen om ondersteuning te bieden.

Zo werken we voor de lange termijn in 14 landen in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Overal waar we werken, dragen we bij aan het vermogen van lokale partners om de verandering voort te zetten, ook als het werk er voor Dorcas opzit.

‘Het is de verantwoordelijkheid van de mens om effectief te plannen. Toch zijn we ons ook bewust van een andere waarheid. We zijn afhankelijk van de zegen van onze hemelse Vader. Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat (Spreuken 16,9).’

Leo Visser (CEO)

7 wegen voor de toekomst

Wat we ook doen en hoe we dat doen, het moet altijd zo effectief mogelijk bijdragen aan onze missie: een blijvende verandering in het leven van mensen die getroffen zijn door een ramp of leven in armoede. Om dat zo goed mogelijk te doen houden we ons de komende jaren aan de volgende zeven uitgangspunten:

1. Mensen betrekken bij ons werk.
We willen uitgaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de mensen die onze hulp ontvangen. Daarom gaan we hen steeds meer betrekken bij het werk dat we doen. We hebben geleerd dat dit cruciaal is om blijvend resultaat te bereiken voor mensen en hun gemeenschappen. Door onze resultaten beter te evalueren en monitoren, zijn we er zekerder van dat iedereen profiteert van onze inspanningen en dat ze tot een blijvend resultaat leiden.

2. Kiezen.
We kunnen niet op ieder gebied een expert zijn. Daarom hebben we meer focus aangebracht in ons werk. Zo kunnen we werk van nóg hogere kwaliteit leveren. We richten ons op de volgende gebieden:

 • Noodhulp.
  Mensen die getroffen zijn door een ramp of crisis moeten snel en doeltreffend geholpen worden met eten, drinken en onderdak.
 • Weerbare en veerkrachtige mensen en gemeenschappen.
  We zorgen voor basisvoorzieningen voor de gemeenschap.
 • Ondernemende mensen en gemeenschappen.
  We helpen mensen om hun talenten te ontwikkelen en we beïnvloeden lokale- en nationale overheden om te zorgen dat iedereen mee kan doen.
 • Veilige en zorgzame mensen en gemeenschappen.
  Samen bouwen we aan sociale vangnetten waarbij mensen omzien naar elkaar, elkaar accepteren en de zorg geven die ze nodig hebben.

3. Goede samenwerking.
Het kan zijn dat je het werk van Dorcas steunt door gebed, met een gift, als vrijwilliger of winkelend. Iedereen die het werk van Dorcas steunt noemen wij een partner. De komende jaren blijven we ons richten op een goede samenwerking met al onze partners. Onze particuliere partners, maar ook overheidspartners en andere organisaties hebben we hard nodig om onze programma’s succesvol uit te voeren.

4. Van spullen naar donaties.
Materiële steun was voorheen erg belangrijk in onze programma’s. We kregen hierdoor een netwerk voor het verzamelen en sorteren van spullen die we konden gebruiken. Vandaag de dag vormt het doneren van spullen en de inzet van betrokken vrijwilligers de basis van onze Dorcas-kringloopwinkels. De opbrengst van deze winkels draagt op grote schaal bij aan onze hulp aan kwetsbare mensen.

5. Onszelf organiseren.
We leggen de komende jaren steeds meer verantwoordelijkheid bij de landenkantoren van Dorcas. Zij maken hun eigen operationele beslissingen. Dit doen zij met meer personeel en een sterke relatie met ons internationale kantoor in Nederland. Het managementteam en de directeuren van de landenkantoren werken samen om tot de beste beleidsbesluiten te komen.

6. Ondersteunende diensten.
We noemen ze de ruggengraat van onze organisatie: IT, financiële systemen en kwaliteitsmanagementsystemen. Ze vormen een basis voor onze keuzes en werkzaamheden. We verstevigen die ruggengraat regelmatig:
– Om flexibel, snel en precies te werken in onze programma’s.
– Om snel toegang te hebben tot actuele kennis.
– Om mensen en middelen te mobiliseren.

7. Onze medewerkers.
De kant die we met de organisatie op gaan heeft consequenties voor interne rollen, verantwoordelijkheden en competenties van (met name) personeel in onze landenkantoren. Om te zorgen dat onze nieuwe strategie werkt is HR (met sterk leiderschap en deskundig personeel) een belangrijke voorwaarde. Daarom vertalen we deze strategie naar verantwoordelijkheden en competenties van ons personeel. Zo krijgen we de juiste mensen in dienst of zorgen we, waar nodig, voor bijscholing.

Dankbaar!
Om onze missie waar te maken hebben we mensen en middelen nodig én partners met wie we samenwerken en die ons steunen. Het gaat om veel meer dan alleen fondsenwerving. We zijn dankbaar voor de vrijwilligers, donateurs, winkelaars en anderen die ons werk een warm hart toedragen. Partners die er, net als jij, van overtuigd zijn dat iedereen op aarde de kans moet krijgen om te bloeien.

Samen vormen we een krachtige Dorcas-community die streeft naar blijvende verandering in het leven van mensen die leven in armoede, uitgesloten zijn of slachtoffer van een crisis. Vol vertrouwen en onvermoeibaar, zetten we ons hiervoor in. Zo volgen we Jezus Christus na.

31 mei 2019

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.