Ons werk in Rusland

Na 25 jaar actief te zijn geweest in Rusland, komt er per 1 september 2018 een einde aan ons werk in dat land. We hebben hier verschillende projecten uitgevoerd, waaronder twee Adopt a  granny-programma’s; die worden beide beëindigd. Het is een beslissing die ons niet onberoerd laat, maar we geloven dat het de juiste is. We zijn dankbaar voor de bijzondere vruchten die we hebben gezien op ons werk: ouderen die hun waardigheid terug hebben gekregen en waar de gemeenschap weer oog voor heeft.

We hebben verschillende redenen voor het besluit om te stoppen met ons werk in Rusland. Die willen we graag met u delen.

Het gespannen politieke klimaat in Rusland is een voorname reden. Hierdoor werd ons werk de afgelopen jaren steeds moeilijker. Zo hadden wij voorheen toegang tot tientallen gevangenissen om gevangenen te bezoeken. Dit kwam vorig jaar tot een einde, omdat de Russische overheid haar beleid aanpaste. Daarnaast maakten de grote afstanden tussen onze projecten het werk erg intensief, tijdrovend en duur. Om de kosten van onze projecten zo laag mogelijk te houden, was het nodig om als organisatie in Rusland te kunnen groeien. De mogelijkheden hiertoe zijn echter zeer beperkt.

De beslissing om onze werk in Rusland te beëindigen valt ons zwaar. We snappen dat ook de sponsors van de granny’s teleurgesteld kunnen zijn. Wij hebben hen inmiddels per brief geïnformeerd.

De afgelopen periode hebben wij geïnvesteerd in lokale vangnetten en voorzieningen die de zorg voor de granny’s moeten waarborgen. U leest hier meer over in onderstaande antwoorden.


Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn granny nu het sponsorprogramma stopt?
De beëindiging van de sponsorprojecten in Rusland zal door je granny niet onopgemerkt blijven. Wel hebben wij geïnvesteerd in diverse vangnetten. Zo hebben wij gesproken met overheden, organisaties waarmee wij samenwerken, kerken, vrijwilligers en familieleden om deze vangnetten zo goed mogelijk te waarborgen.

Kan ik mijn granny op een andere manier blijven ondersteunen?
Helaas is dit niet mogelijk. Wij beëindigen al onze activiteiten in Rusland.

Kan ik mijn granny via een andere organisatie ondersteunen?
Het is ons helaas niet gelukt om de zorg voor de granny’s en sponsorkinderen bij een andere organisatie onder te brengen.

Is Dorcas in Rusland nog op zoek naar een alternatief voor de granny’s en sponsorkinderen?
Inmiddels niet meer. Wij hebben hier wel onderzoek naar gedaan, maar de mogelijkheden waren er niet.

Waarom word ik nu pas op de hoogte gebracht, een dergelijk besluit moet toch allang bekend zijn?
De beslissing om ons werk in Rusland te beëindigen is in het begin van 2018 genomen. Sindsdien is er hard gewerkt om zo veel mogelijk te investeren in de vangnetten voor de granny’s. Omdat vooraf niet duidelijk was hoe dit zou uitpakken, vonden we het beter je te informeren als wij hier meer over konden vertellen.

Hoe kan het dat mijn geld nu ineens niet meer nodig is?
Het zijn strategische redenen die aan de beëindiging van de sponsorprogramma’s in Rusland ten grondslag liggen. Dat heeft te maken met de ruimte die wij van de lokale overheid krijgen om ons werk uit te voeren, de omvang van de projecten en onze focus op bepaalde geografische gebieden.

Is mijn geld de afgelopen jaren wel goed terechtgekomen?
Je financiële bijdragen zijn absoluut goed terechtgekomen. Je granny heeft hulp en ondersteuning ontvangen, onder meer in de vorm van voedselpakketten, andere materiële ondersteuning, medische zorg, sociale activiteiten en huisbezoeken.

De voorbeelden in de brief van de maatregelen om de granny’s voor te bereiden op de nieuwe situatie behoren toch tot het reguliere programma?
Van je sponsorbijdrage wordt het merendeel gebruikt voor de individuele ondersteuning. In de afgelopen periode is er extra geïnvesteerd in de lokale vangnetten en voorzieningen.

Hoe weet ik dat mijn granny goed achterblijft, wordt dit nog gevolgd en krijgen we daar nog informatie over?
Wij doen ons uiterste best om je granny goed achter te laten. We hebben hiervoor verschillende acties ondernomen.

  • Ouderencomités gaan zich nog meer toeleggen op het bezoeken van bedlegerige ouderen.
  • Vrijwilligers blijven zich inzetten voor het bezoeken van ouderen en het geven van praktische hulp.
  • Er zijn hobbygroepen gestart waar ouderen aan deelnemen, zodat zij sociaal actief blijven en met hun talenten bezig kunnen zijn.
  • Ouderen zijn voorgelicht over een gezonde leefstijl (voeding, medicijngebruik, enzovoort).
  • Lokale medewerkers zijn extra getraind voor de toekomst.
  • Een aantal ouderen neemt deel aan activiteiten waarmee zij inkomen kunnen genereren en worden hierin getraind en begeleid.
  • Lokale organisaties waar wij mee samenwerken doen al het mogelijke om de gemeenschap betrokken te krijgen en te houden door voorlichting te geven over noden en rechten van ouderen.
  • Ouderen worden zelf toegerust om actief in gesprek te gaan met de overheid om hun toegang tot diensten te verbeteren.
  • Lokale medewerkers zullen blijvend een beroep doen op de gemeenschap, overheid en lokale kerken om voedsel en materiële steun te geven aan ouderen.
  • Organisaties waar wij mee samenwerken blijven de ouderen waar nodig ondersteunen in hun individuele verzoeken aan de overheid.

Toch zal het niet zo zijn dat je granny er niets van zal merken dat we de projecten beëindigen. Na de beëindiging van de projecten wordt niet meer gevolgd hoe het met de granny’s gaat. We kunnen je daarover helaas dus ook niet meer informeren.

Begrijpen de granny’s dat zij niet meer gesponsord worden en waarom niet?
Vanzelfsprekend is het beëindigen van de sponsorprogramma’s met de granny’s besproken. Zij betreuren dit besluit, maar zijn ook dankbaar voor de hulp en ondersteuning die zij ontvangen hebben. Ook worden onze inspanningen om voor vangnetten te zorgen zeer gewaardeerd.


Meer weten?

Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven? Neem gerust contact op met de medewerkers op het kantoor van Dorcas in Andijk. Je kunt ons telefonisch bereiken via 0228 595900 of een e-mail sturen naar sponsoring@dorcas.nl.

21 september 2018

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.