Psychosociale hulp: net zo belangrijk als voedsel en veiligheid

‘Er moet meer aandacht komen voor psychosociale noodhulp in crisisgebieden,’ zegt minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag aan tafel bij Pauw (luister terug vanaf 2.14). ‘In crisissituaties is psychosociale hulp net zo belangrijk als voedsel, water, onderdak en veiligheid. Het is geen bonus, maar moet standaard onderdeel worden van humanitaire noodhulp.’

‘De psychosociale hulp waar minister Kaag het over heeft, is precies de hulp waar wij al jaren op inzetten.’

Liesbeth-Marije Hoogland, noodhulpcoördinator bij Dorcas

Psychosociale hulp bij Dorcas
‘Psychosociale hulp is een belangrijk onderdeel van ons werk’, zegt noodhulpcoördinator Liesbeth-Marije Hoogland. ‘Onze lokale medewerkers worden opgeleid om niet alleen in materiële behoeften te kunnen voorzien, maar ook signalen van trauma op te vangen om zo in crisissituaties de meest kwetsbare mensen te identificeren. Maar deze vorm van hulpverlening heeft tijd nodig. Er moet een band opgebouwd worden, er is vertrouwen nodig, want dikwijls moeten mensen over een drempel heen om te erkennen dat ze psychologische begeleiding nodig hebben.’

Psychosociale hulp voor kinderen
Een zeer kwetsbare groep zijn kinderen. Psychosociale steun helpt kinderen omgaan met hun eigen gevoelens en ervaringen. In onze communitycenters wordt door middel van speltechnieken en recreatieve activiteiten aandacht besteed aan thema’s als oorlogstrauma en rouwverwerking.

  • 420 miljoen kinderen groeien op in een conflictgebied.
  • 84 miljoen (1 op 5) kinderen hebben dringend psychosociale steun nodig.
  • Voor 95 procent van de kinderen is deze hulp niet beschikbaar.

Psychosociale basiszorg beschikbaar maken
Minister Kaag dringt er dan ook op aan om zowel onderwijzers als verpleegkundigen te trainen op dit gebied. Wij onderkennen dit belang. Naast onze eigen medewerkers leiden we ook lokale gezondheidswerkers en maatschappelijk werkers op om psychosociale basiszorg te kunnen bieden en om bij ernstige psychische problemen door te verwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners.

Psychosociale hulp als investering
In het fragment stelt minister Kaag verder dat psychosociale hulp investeren is in de capaciteit van de mens. Het maakt noodhulpacties effectiever, en helpt getroffenen in de wederopbouw, economisch gezien bijvoorbeeld. ‘Psychosociale hulp is essentieel’, bevestigt Liesbeth-Marije. ‘Als je niets doet met een trauma, is het moeilijk om je leven op te bouwen. Geef mensen grip op hun situatie.’ We zetten ons in projecten dan ook in voor duurzaam ontwikkelingswerk.

Als voorbeeld noemt de noodhulpcoördinator een groep Syrische vrouwen die een aantal maanden zowel individuele als groepstherapie kreeg. ‘Deze vrouwen stroomden vervolgens door in een vrijwilligersfunctie. Ze geven aan dat ze nu anderen kunnen helpen doordat zij zelf dit traject hebben doorlopen. Zo geef je mensen waardigheid en toekomstperspectief.’

28 mei 2019

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.