Feestelijke opening van ons eerste regiocentrum

Op 1 oktober 2019 opende het eerste Dorcas Regiocentrum op feestelijke wijze zijn deuren. In het ruime pand aan de Laan van Westenenk 108 in Apeldoorn is niet alleen een nieuwe Dorcas-kringloopwinkel gevestigd, ook is er een taalcentrum waar statushouders taallessen Nederlands kunnen volgen.

Foto’s: Maarten Sprangh

Inburgeren door leren én werken
Wim Geerling, relatiebeheerder bij Dorcas, vertelt: ‘Dat we onze Apeldoornse vestiging een regiocentrum noemen, heeft alles te maken met de veelzijdige functie van het pand. Naast de ruime kringloopwinkel is er een grote opslagplaats voor goederen om bestaande en nieuwe Dorcas-kringloopwinkels mee te bevoorraden. Het taalcentrum biedt statushouders en laaggeletterden de mogelijkheid de Nederlandse taal te leren. Naast deze lessen oefenen zij de taal ook direct in de praktijk in onze winkel. Zo kunnen zij sneller in onze samenleving inburgeren.’

Ruime keuze bij Dorcas Regiocentrum Apeldoorn
Dorcas-kringloopwinkels bieden tweedehands goederen aan: van speelgoed tot boeken en van servies tot meubels. ‘Alle aangeboden artikelen worden nagekeken door onze vrijwilligers’, vertelt Hieke Goos, pr-medewerker voor het regiocentrum. ‘In onze winkel verkopen we alleen bruikbaar materiaal. We gaan dan ook selectief te werk: ingeleverde spullen mogen niet kapot zijn, ze moeten schoon zijn, en apparaten moeten goed werken. Zo weten we zeker dat er alleen tweedehands artikelen van goede kwaliteit in de winkel staan. Vooralsnog is onze kringloopwinkel geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag, maar we hopen dat we snel voldoende vrijwilligers hebben, zodat we ook op donderdag en zaterdag open kunnen gaan.’

In de taalklas
Het taalcentrum is tot stand gekomen in samenwerking met Lucrato, het werkbedrijf van de gemeente Apeldoorn. Lucrato brengt werkgevers en statushouders bij elkaar. Hieke Goos: ‘De klassen blijven klein: per klas schuiven 6 statushouders aan, zodat iedereen de aandacht krijgt die nodig is. De cursisten leren Nederlands van vrijwilligers die allen afkomstig zijn uit het taalonderwijs en de lessen zijn vooral gericht op ‘doen’. Een taal leer je immers het snelst als je je onder mensen begeeft. Vandaar de hands-on-aanpak: statushouders leren Nederlands en worden ingewerkt in het reilen en zeilen van het regiocentrum zodat zij in de winkel of in de opslag aan het werk kunnen gaan.’

Regiocentrum als sociale gemeenschap
Bij Dorcas is iedereen welkom, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of cultuur. Wim Geerling: ‘Dorcas streeft naar blijvende verandering in de situatie van mensen die het – om verschillende redenen – moeilijk hebben. Vluchtelingen uit onder andere Syrië en Irak hebben vaak ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Wij geven ruimte om emoties met elkaar te delen, bijvoorbeeld tijdens de gezamenlijke lunch. Is er iemand jarig? Dan wordt er voor de jarige gezongen en is er taart. Zo willen we onderlinge verbondenheid stimuleren en mensen helpen vriendschappen en een goed bestaan op te bouwen. We vinden het belangrijk dat mensen elkaar, ondanks de cultuurverschillen, leren begrijpen. Op die manier brengen we Dorcas’ visie en missie ook in Nederland in praktijk.’

Dorcas heeft bijna 40 kringloopwinkels in Nederland en streeft ernaar dit aantal verder uit te breiden. Met de opbrengsten van de winkels financieren we projecten in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Momenteel werken we aan het oprichten van 3 regiocentra, waarvan Dorcas Regiocentrum Apeldoorn als eerste is geopend. De plannen voor nog 2 regiocentra krijgen binnenkort hun beslag.

15 oktober 2019

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.