Op zoek naar een inspirerende spreker?

Dan bent u bij ons aan het goede adres! U kunt ons uitnodigen voor een preek of presentatie tijdens een eredienst, samenkomst of thema-avond. In overleg kiezen we een onderwerp, zoals zorg voor de armen, sociale gerechtigheid of duurzaamheid. Natuurlijk nemen we altijd verhalen uit de praktijk en mooi beeldmateriaal mee.

Meer informatie?

Misschien wilt u van gedachten wisselen over de mogelijkheden. Dan kunt u via het formulier hieronder contact met ons opnemen.

Stap 1 van 2

Jan Jacob Hoefnagel

Jan Jacob is bij Dorcas onder meer verantwoordelijk voor creatieve communicatie in woord en beeld. Hij is oudste van een Baptistengemeente in Sneek. Jan Jacob is een krachtige communicator en boeiende verhalenverteller. Op onverschrokken wijze en met de nodige humor weet hij zijn bewogenheid met mensen in nood en diepe armoede over te brengen. 

Janet Klein

Janet is vrijwilligerscoördinator en vertelt u graag over het werk van Dorcas. Enthousiast, hoopvol en overtuigend neemt ze u mee op reis langs het verhaal van Dorcas. Ook kan zij u meer vertellen over de vele activiteiten die in Nederland door vrijwilligers georganiseerd worden, bijvoorbeeld de kledinginzameling en de Dorcas Voedselactie. Janet is geraakt door het lot van mensen in ontwikkelingslanden en haar doel is om hierin verbetering aan te brengen. Zij laat u zien dat hulp uitmaakt en dat elke bijdrage – klein of groot – effect heeft.  

Margriet Visser-Staat

Margriet heeft als predikantsdochter de sprekersgenen in haar bloed. Zij vindt het erg leuk om voor groepen te staan en te vertellen over het werk van Dorcas. Ze weet goed de balans te vinden in het overbrengen van de ernst van armoede en uitsluiting en het perspectief dat Dorcas in de projecten geeft. Haar aanstekelijke enthousiasme zorgt snel voor een glimlach bij de toehoorders. Het is haar wens dat iedereen dusdanig geraakt is, dat zij zelf ook wat gaan doen. Of dit nu is met een gift, als vrijwilliger, door ervoor te zorgen dat Dorcas op het collecterooster komt, of door het verhaal door te vertellen aan een (klein)kind.

Astrid Groen

Astrid vertelt als spreker graag verhalen over de mensen in onze projecten. Elke donateur, vrijwilliger en belangstellende van Dorcas heeft een levensverhaal te vertellen. Uw verhaal stopt niet, maar gaat door in de levens van de mensen in onze projecten. Astrid luistert ook graag naar u, om samen te kunnen zoeken naar een manier om uw verhaal te verbinden aan het verhaal van uw naasten.

Al 18 jaar werkt Astrid bij Dorcas in diverse teams aan de verbetering van levensomstandigheden van de mensen in onze projecten, onder meer als regiocoördinator en relatiebeheerder particulieren en nalatenschappen.

Rika Rozema

Rika is de verbinder tussen Dorcas en de vrijwilligers in Friesland sinds ze in 2014 regio coördinator werd. Ze kent de organisatie goed en kan in haar presentaties veel laten zien en vertellen.

Dorcas is een christelijke organisatie die mensen in nood op duurzame wijze helpt; dat spreekt Rika aan. Ze zet zich met passie in voor mensen in nood, en ze kan er met bezieling over spreken! Naast haar vrijwilligerswerk voor Dorcas studeert ze Voeding en Diëtetiek en ze verbouwt eigen groente, fruit en kruiden op duurzame wijze.

Marco Hens

Marco is een gepassioneerde en kleurrijke persoonlijkheid die je inkijk geeft in de projecten en doelen van Dorcas. Door zijn ervaring als trainer en coach is spreken in het openbaar een tweede natuur. Marco neemt u op zo’n overtuigende en bevlogen wijze mee in zijn verhaal dat u er niet passief onder kunt blijven.

André Selles

André heeft veel ervaring met spreken voor groepen en lesgeven aan kinderen. In 2012 nam hij na 39 jaar afscheid van het basisonderwijs. Daarnaast is hij 20 jaar lang voorganger geweest van een evangelische gemeente. Vanuit de liefde voor Christus wil hij graag zijn talenten inzetten voor de meest kwetsbare mensen. Enthousiasme en overtuigingskracht kenmerken hem in zijn spreekbeurten, presentaties en lessen, die u niet onbewogen zullen laten.

Sandra Kooij - van Roekel 

Sandra is bij Dorcas verantwoordelijk voor de relaties met kerken. Na een aantal jaren gewerkt te hebben bij stichting Agapè en als HR-adviseur in de zorg is zij meer betrokken geraakt bij haar lokale kerk en theologie gaan studeren. Ze gaat regelmatig voor in een kerkdienst en benadrukt daarin op verschillende manieren Gods liefde voor de wereld en de rol die de kerk daarin heeft. Haar diepste motivatie haalt zij uit haar geloof in God en het verlangen om iets van Zijn liefde uit te delen. Als volgelingen van Jezus mogen we ons op een hele praktische manier inzetten voor Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid, dichtbij en ver weg. De missie van Dorcas om er te zijn ‘for those in need’, alsof het voor Jezus zelf is, is haar uit het hart gegrepen.

Dirk Sijbersma

Dirk is bij Dorcas verantwoordelijk voor relaties met bedrijven, maar ondersteunt ook de relaties met kerken. Na 9 jaar in Oekraïne werkzaam te zijn geweest, werkt hij sinds 2021 bij Dorcas in Nederland. Dirk gaat regelmatig voor in zijn eigen kerk in Aalsmeer en geeft daarnaast veelvuldig presentaties voor ondernemersgroepen. In zijn overdenkingen en presentaties gaat het vaak over thema’s als vertrouwen en verlangen. Zijn eigen motivatie om bij Dorcas te werken vinden we in 1 Johannes 3: 16-18: het openhouden van je hart naar je medemens. Dirk kan daar door zijn werk bij Dorcas invulling aan geven en is daar dankbaar voor.

Corry Volders

Corry kent Dorcas als oud-bestuurslid al vanaf de oprichting en draagt de organisatie nog altijd een warm hart toe. Na te hebben gewerkt in het beroepsonderwijs, heeft ze nu als gepensioneerde een bureau voor supervisie. Daarnaast gaat ze graag voor Dorcas op pad. De bron van haar inspiratie is de levende Here en Hem wil zij in alles eren. Corry spreekt persoonlijk en bevlogen en zal zeker uw hart raken.