In gesprek gaan over nalaten

‘Ik heb veel gesprekken met mensen over het thema Nalaten. Zowel met ouderen als met jongeren. Regelmatig hoor ik dat mensen al een keuze hebben gemaakt, maar er zijn ook veel mensen die er nog niet uit zijn: wat wil ik aan wie nalaten, hoe kan ik dat regelen en waar doe ik goed aan? Het is goed om voor al deze vragen de tijd te nemen. Het zijn geen beslissingen die je zomaar even neemt.

Kinderen spelen vaak een grote rol bij de verdeling van de erfenis. Toch zie je in deze tijd dat veel ouders niet hun hele erfenis aan hun nageslacht schenken. De kinderen van tegenwoordig hebben het vaak zelf al goed voor elkaar: een mooi huis, een goede baan en jaarlijks een paar keer op vakantie…

Het kan soms lastig zijn om met je kinderen in gesprek te gaan over nalaten. Het gaat dan toch over een gevoelig onderwerp, namelijk als je er zelf niet meer zult zijn… Dat kan een drempel zijn om überhaupt over je erfenis na te denken en het vast te laten leggen. Toch wil ik mensen aansporen om het gesprek aan te gaan. Het is goed dat kinderen weten wat de wensen van hun ouders zijn.

In gesprekken geven mensen vaak aan dat ze er nooit aan gedacht hebben om hun erfenis – of een deel daarvan – aan derden na te laten, omdat ze niet zo veel bezitten: ‘Wat heb je nou aan mijn kleine erfenis?’ Maar ook hiervoor geldt het aloude gezegde: alle beetjes helpen! Of je nu honderden of duizenden euro’s of misschien een huis nalaat: Dorcas, en dus ook de mensen in nood, is geholpen met elk bedrag. Zo kunnen we samen blijven werken aan een blijvende verandering in het leven van kwetsbare mensen.

Wil je je graag verder verdiepen in dit thema? Vraag dan onze brochure aan. Ook hebben we een werkboek ontwikkeld dat je kan helpen antwoord te vinden op belangrijke vragen. En wellicht helpt het om het gesprek met je naasten over dit gevoelige onderwerp aan te gaan.’

Meer weten over Nalaten aan Dorcas? Neem dan contact met relatiebeheerder Astrid Groen op via nalaten@dorcas.nl.

18 januari 2021

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.