Dorcas Winkel Heemstede houdt een ‘warme lijn’

Ook Dorcas Winkel Heemstede moest zwichten voor de 2e coronagolf, maar kon gelukkig weer open na twee weken. Secretaris Marjan van der Klauw deelt haar verhaal:

‘Wat een vreemd jaar is dit toch hè? Voor alle vrijwilligers, het bestuur en de klanten van de Dorcas Winkel Heemstede heeft dit veel van ons improvisatievermogen en uithoudingsvermogen gevraagd. We konden op 12 november voor de tweede keer opnieuw heropenen, na een lange sluiting van maart-juni en recent twee weken. Heemstede ligt in Kennemerland, een uiterst druk bevolkt en welvarend gebied. Met name tijdens de 1e golf zijn veel inwoners ziek geworden na de wintersport. Gelukkig zijn al onze vrijwilligers nog in goede of redelijk goede gezondheid. Wel zijn er mensen met een kwetsbare gezondheid of met een kwetsbare partner, waardoor zij al vanaf maart niet meer in de winkel werken. Maar we vinden het contact ongelooflijk belangrijk, dus we houden een warme lijn en vergeten elkaar niet. 

Hoe doen we dat?
We geven ieder kwartaal onze eigen nieuwsbrief uit, met daarin veel aandacht voor onze eigen winkel en wat daar speelt. De vrijwilligers hebben daar ook eigen inbreng in. Dit voorjaar hebben we een ‘Coronaspecial’ gemaakt, met allemaal verhalen van vrijwilligers over hoe zij deze tijd ervaren en doorkomen. Dat was een mooie editie, vonden we. 

De meeste mensen werken op een vaste dag en hebben een eigen appgroep. Onderling wordt veel uitgewisseld en de dagcoördinator neemt daar ook actief initiatief in.  

We hebben onze jaarlijkse zomerbarbecue afgelast, maar wel per daggroep een gezellig moment gecreëerd in de winkel. Ruimte genoeg immers. Dat werd zeer op prijs gesteld. Ook voor de komende feestdagen zullen we in kleinere groepen een sociaal moment inbouwen, steeds rekening houdend met de actuele maatregelen.

Kleine groepjes
Tijdens de ‘lockdowns’ hebben we wel steeds in heel kleine groepjes in de winkel gewerkt. Zo hebben we heel veel aandacht kunnen besteden aan onderhoud, styling, schoonmaak etc. De afgelopen weken bijvoorbeeld is de hele winkel in kerstsferen gebracht en het ziet er fantastisch uit.

Zoals gezegd heropenden we op 12 november, met een nog strikter deurbeleid (30 mandjes in plaats van de 50 die we eerder hadden), maar we zijn ervan overtuigd dat we veel mensen hier een plezier mee doen. En natuurlijk zijn we erg blij met alle inkomsten die voor mensen in armoede zo levensnoodzakelijk zijn.’

Fotobijschrift: De afgelopen weken is de winkel in kerstsfeer gebracht en het ziet er fantastisch uit.

12 november 2020

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.