Dorcas opent nieuw landenkantoor in Jemen

Het proces om Dorcas in Jemen als hulporganisatie te registreren is in november officieel afgerond. Dit betekent dat we vanaf nu zelf ook direct activiteiten kunnen gaan uitvoeren. Noodhulp blijft een belangrijke pijler van ons werk, maar daarnaast gaan we ons op termijn ook richten op duurzame ontwikkelingshulp.

In Jemen woedt sinds 2015 een burgeroorlog. Een van de gevolgen is dat miljoenen mensen hongerlijden. De Verenigde Naties omschrijven de situatie in Jemen als de grootste humanitaire crisis van dit moment. Dorcas werkt sinds 2019 in Jemen en heeft zich in die periode vooral gericht op noodhulp.

Voordelen landenkantoor Jemen

Adriaan Jagersma

De registratie in Jemen biedt Dorcas meer en betere mogelijkheden voor het bieden van zowel noodhulp als duurzame hulp. ‘We mogen nu bijvoorbeeld een kantoor oprichten en een bankrekening openen. Dat is belangrijk als je projecten met eigen personeel wilt uitvoeren. En door onze directe aanwezigheid krijgen we een duidelijker beeld van de situatie. We kunnen dan beter inspringen op plekken waar nog weinig hulp geboden wordt en we kunnen dus daadwerkelijk veranderingen teweeg brengen’, legt Adriaan Jagersma van Dorcas uit.

Duurzame ontwikkelingshulp

Sinds Dorcas in Jemen werkt, is vanwege de burgeroorlog vooral ingezet op noodhulp. Dit doen we onder andere door het uitdelen van cash en voedsel. De crisis in het land is zodanig ernstig dat we ook de komende tijd veel aandacht aan noodhulp blijven besteden.

Adriaan gaat samen met de nieuwe lokale medewerkers van het landenkantoor wel onderzoeken welke mogelijkheden en behoeften er zijn voor hulp op de lange termijn, als de crisissituatie in Jemen minder nijpend is. Een van de mogelijke aandachtsgebieden is Mental Health en Psychosocial Support. In Jemen wordt hier door andere organisaties nog weinig aandacht aan besteed, terwijl Dorcas juist veel expertise op dit gebied heeft.

Dutch Relief Alliance

In 2022 is Dorcas ook 1 van de 7 organisaties die in Jemen noodhulpprojecten uitvoeren namens de Dutch Relief Alliance – een samenwerkingsverband van Nederlandse hulp- en ontwikkelingsorganisaties.

02 december 2021

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.