Dorcas in het Midden-Oosten

Mensen in het Midden-Oosten leven in crisis. In landen als Libanon, Syrië en Jemen stapelen de problemen zich op. Door nationale conflicten zijn veel mensen hun inkomen kwijt en zijn ziekenhuizen en wegen in slechte staat. Ook zijn veel mensen uit hun huizen gevlucht en gaat het slecht met de economie. Dorcas zet zich in voor noodhulp en wederopbouw.

Met de oorlog in Israël is er een nieuwe crisis bijgekomen. In buurland Libanon zijn mensen op de vlucht voor de bombardementen aan de grens met Israël. In Jemen is het nationale conflict nog niet opgelost, en daar is een internationaal conflict voor de kust van het land bijgekomen. In Syrië zijn de mensen de gevolgen van de aardbeving nog nauwelijks te boven.

De samenloop van al deze moeilijkheden heeft bijgedragen aan hoge inflatie, hoge werkloosheid, lage pensioenen. De oorlog in Israël maakt reizen, handel en economische opbouw in de hele regio nog moeilijker. 

Dorcas heeft teams in Libanon, Syrië, Jemen, Irak en Egypte. We hebben lokale medewerkers die de taal spreken en de weg kennen, om zo effectief te werken en aan te sluiten bij wat er ter plaatse nodig is. Dorcas heeft geen kantoor in Israël of Gaza. We hebben wel op kleine schaal voedselhulp voor Gaza kunnen verlenen, via één van onze landenkantoren in het Midden-Oosten.

Een groot deel van het werk dat Dorcas doet in het Midden-Oosten is noodhulp. Het gaat om medische zorg, voedsel, water, onderdak. Er is ook aandacht voor mentale zorg, wat erg belangrijk is in tijden van crisis en stress. Waar het kan werken we aan wederopbouw, bijvoorbeeld met een vakopleiding, begeleiding naar een eigen onderneming of het aanleggen of herstellen van waterpunten.

29 mei 2024

Geef voor het Midden-Oosten

Doneer nu voor het Midden Oosten. Juist in deze gespannen tijd is jouw hulp meer dan ooit nodig.