Dorcas biedt psychosociale hulp in Syrië

Dorcas deelt voedsel uit, behandelt mensen in een mobiele kliniek én biedt psychosociale hulp aan de slachtoffers van de aardbeving. Maar wat is psychosociale hulp eigenlijk en waarom is dat nu zo belangrijk? Mirian Wester is onze noodhulpcoördinator voor Syrië. Ze vertelt waarom Dorcas psychosociale hulp biedt.

Een basisbehoefte

‘Het is ontzettend heftig om een aardbeving te overleven’, vertelt Mirian. ‘Het kan veel stress en gevoel van onveiligheid geven, wat weer allerlei klachten kan veroorzaken. Veel mensen zijn zelf onder het puin vandaan gehaald en iedereen heeft kennissen, vrienden en familieleden verloren. En vergeet ook niet dat heel veel mensen hun huis, hun bezittingen en hun inkomen in een klap zijn kwijtgeraakt. Dat heeft natuurlijk heel grote gevolgen voor hun leven.’

Voedsel en water zijn basisbehoeften, maar goede psychologische hulp is dat zeker ook. Het is belangrijk om moeilijke ervaringen zo snel mogelijk te verwerken. Veel mensen zijn veerkrachtig en kunnen met vrienden of familie over hun gevoelens en angsten praten. Anderen hebben professionele steun of psychologische nodig. En die geeft Dorcas.

Een psychosociale sessie met tienermeiden

Voetballen en kleurplaten maken

Het Dorcas-team in Syrië bestaat voornamelijk uit maatschappelijk werkers en psychologen, ieder met hun eigen expertise. Zo is een aantal medewerkers gespecialiseerd in het verlenen van psychosociale hulp aan kinderen. ‘Op tijd hulp geven aan kinderen is ontzettend belangrijk. Als een heftige ervaring niet goed verwerkt wordt, kunnen ze die ervaring hun hele leven met zich meedragen’, vertelt Mirian. Dorcas richt zich daarom speciaal op psychosociale hulp aan kinderen. In de Dorcas-gemeenschapscentra worden recreatieve activiteiten aangeboden om kinderen te helpen zich weer veilig te voelen en zich te ontspannen en om hun zelfvertrouwen te hervinden. Kinderen kunnen er bijvoorbeeld kleurplaten maken of met elkaar voetballen. Individuele psychosociale sessies zijn mogelijk als een kind hier behoefte aan heeft.

Voetballen als ontspanning
Kinderen en hun kleurplaten

Ademhalingsoefeningen en psychologische sessies

Ook voor volwassenen organiseert Dorcas psychosociale hulp. Met deze hulp kunnen zij de impact van de aardbeving verwerken, hun veerkracht vergroten en worden zij ondersteund om op een positieve manier met hun ervaringen om te gaan.

Dorcas organiseert bewustwordingsessies over wat mensen kunnen doen tijdens en na aardbevingen, maar ook over de verschillende emotionele reacties die een dergelijke situatie kan oproepen. Vervolgens leren ze hoe ze met deze reactie kunnen omgaan, bijvoorbeeld door middel van ademhalingsoefeningen. Ook voor volwassenen zijn individuele psychologische sessies mogelijk.

Een psychosociale sessie voor mannen

Dorcas biedt momenteel hulp in 13 gemeenschapscentra en tijdelijke opvanglocaties. In de gemeenschapscentra vinden de psychosociale activiteiten plaats; in de tijdelijke opvanglocaties deelt Dorcas samen met lokale partnerorganisaties voedsel uit. De maatschappelijk werkers van Dorcas bezoeken de opvanglocaties en kunnen mensen doorverwijzen naar de specialistische psychosociale hulp in de centra.

Toerusting personeel

Voordat deze activiteiten van start gingen, werd ervoor gezorgd dat de medewerkers zelf eerst psychosociale hulp kregen om hun eigen ervaringen te kunnen verwerken. ‘Er werden EMDR-groepssessies en individuele sessies aangeboden door onze psycholoog uit Libanon, die direct na de aardbeving ter plaatse was.’ Veel leden van de staf hebben daar gebruik van gemaakt. Naast deze sessies gaf de psycholoog ook een herhalingscursus aan de staf over het geven van psychologische eerste hulp: mensen kalmeren en ondersteunen door empathie te tonen, te luisteren en praktische hulp te bieden, zoals toegang tot voedsel. Al het personeel dat voedsel uitdeelt of data verzamelt kan deze eerste hulp geven.

Voor alle medewerkers is een coördinator beschikbaar die gespecialiseerd is in psychosociale gezondheidszorg en die bij iedereen checkt of het nog gaat. Mirian: ‘We zijn ons er erg van bewust dat onze collega’s ook getroffen zijn door de aardbeving. We geven hun daarom ook de hulp die zij nodig hebben.

16 februari 2023

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.