‘De mensen geven ons moed om door te gaan’

Werken in de onstabiele situatie in Syrië

De strijd in Syrië komt nauwelijks meer in het nieuws. Toch hebben de inwoners na 11 jaar oorlog nog steeds dagelijks te maken met de gevolgen ervan. Najla Chahda, landendirecteur van Dorcas in Syrië en Libanon, vertelt hoe het is om te leven en te werken in een land met gewelddadige conflicten.

‘Ik ben geboren in Libanon, in een gebied waar altijd conflicten hebben gespeeld. Werken in onstabiele situaties is simpelweg onderdeel van mijn leven. Ik houd van de uitdagingen die mijn werk met zich meebrengt. Iedere dag als ik opsta, kijk ik wat er die dag moet gebeuren. Ik probeer de moeilijke situaties die op mijn pad komen op een goede manier aan te pakken. De medewerkers en ik zijn hieraan gewend. Eigenlijk kennen we geen andere situatie.

Landendirecteur Najla Chahda

Armoede en zorg

In Syrië hebben we in ons werk te maken met enorme nood. Meer dan 90 procent van de Syriërs leeft onder de armoedegrens. We proberen zo veel mogelijk mensen te helpen, maar we hebben niet de middelen om er voor iedereen in nood te zijn. Mensen lijden aan ondervoeding en krijgen niet de medische zorg die ze nodig hebben. Corona zorgt daarnaast voor veel onzekerheid. Kwetsbare mensen, zoals weduwen en kinderen, worden hier het hardst door geraakt.

De olie- en watercrises hebben ook een enorme impact op de bevolking. Syriërs die leven van landbouw hebben het moeilijk vanwege het gebrek aan water. De sancties tegen het regime hebben uiteindelijk vooral consequenties voor de inwoners. Meer dan 5 miljoen Syriërs hebben op dit moment humanitaire hulp nodig.

Werken in Syrië

In Syrië hebben we ons werk verdeeld in 2 regio’s: het noorden en het zuiden. In totaal werken er bijna 100 mensen bij Dorcas in Syrië. Deze medewerkers worden ondersteund door een speciale beveiligingsmedewerker. Die bepaalt of het veilig is om een project op te zetten.

Als wij ons verplaatsen naar een ander gebied, dan moeten we hier eerst toestemming voor krijgen. Vooral in het zuiden van Syrië is de veiligheid erg wisselend. De beveiligingsmedewerker houdt toezicht op de situatie, stuurt ons informatie en beslist wat we kunnen doen. Dit wordt ook afgestemd met de Verenigde Naties. De VN kunnen ons namelijk toegang tot een gebied weigeren, wanneer daar bijvoorbeeld gewapende groepen actief zijn.

Lichtpuntjes

De voortdurende strijd in Syrië maakt mijn werk moeilijk en zwaar. Toch blijf ik moed en enthousiasme halen uit ons werk voor de mensen en gemeenschappen die we ondersteunen. Telkens als ik in de ogen kijk van de mensen die we helpen of als ik een glimlach zie bij een kind krijg ik kracht om door te gaan. Ik zie deze lichtpuntjes als een geschenk van God. De blijdschap die ik samen met mijn team mag verspreiden in de gemeenschappen geeft nieuwe hoop en inspiratie.’

24 maart 2022

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.