‘We vergaderden aan de keukentafel van oprichter Dirk Jan Groot’

Corry Volders is een van de eerste vrijwilligers van Dorcas, dat toen nog de naam Christelijke Stichting voor Hulp aan Gewetensvervolgden (CSHG) droeg. Ze was veertien jaar lang bestuurslid. Na haar pensionering werd ze weer actief als vrijwilliger, nu als presentator.

Hoe raakte u betrokken bij Dorcas?

‘Een collega van mij zat in het bestuur van Dorcas en vroeg of ik medebestuurder wilde worden. Het was 1981, een jaar na de oprichting van de CSHG. We vergaderden met een klein groepje aan de keukentafel van oprichter Dirk Jan Groot.’

Waar vergaderde u over?

‘We hadden het over hoeveel enveloppen we wilden bestellen. Hadden we vijfhonderd of vijfduizend stuks nodig? Maar we organiseerden ook gebed, kaartenacties en briefwedstrijden.

Gaandeweg zagen we ook de nood van de achtergebleven gezinnen. We hebben toen veel kleding en voedsel naar Oost-Europa gebracht. Voor de val van de muur met personenwagens en na 1989 met vrachtwagens. Tijdens onze vergaderingen besloten we over hoe we verder wilden met de stichting. Kunnen we mensen in dienst nemen, is daar geld voor? Moeten we gaan uitbreiden richting Afrika? Hebben we nog genoeg loodsen? Dat soort dingen.’

Waarom stopte u destijds?

‘Vanwege de reistijd en om ook mijn oude moeder vaker te kunnen bezoeken, naast mijn baan als docent en nog ander vrijwilligerswerk. Daarom ben ik in 1995 gestopt met mijn werk in het bestuur.’

In 2016 werd u weer vrijwilliger, in wat voor functie?

‘Ik geef op aanvraag presentaties over het werk van Dorcas. Daarmee zet ik de mensen die Dorcas helpt als het ware in het zonnetje. Mensen in Nederland willen graag horen en zien wat Dorcas doet. Ze willen reacties zien van mensen in het veld die vertellen over hoe hun leven is veranderd, dat zij nu zelf in hun onderhoud kunnen voorzien.’

Aan wie geeft u de presentaties?

‘Aan hele diverse groepen, bijvoorbeeld aan kerkleden op een gemeenteavond, een vrouwenvereniging, PCOB’ers (Protestants Christelijke Ouderen Bond) of aan scholieren. Elke groep heeft andere interesses, dus de presentatie die ik geef is ook altijd weer anders. Van te voren kijk ik welke groep ik voor me heb en ik vraag of er ook speciale wensen zijn waar ze meer over willen horen.’

Waarom werd u weer vrijwilliger?

‘Ik draag Dorcas een warm hart toe, al jaren lang. Ik heb nu op een passende manier de mogelijkheid om mensen over Dorcas te vertellen en dat doe ik graag.’

03 juni 2024

Vond je dit interessant om te lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en het magazine Hartslag.