Investeer in nieuwe kansen voor mensen in nood

Bedrijven en ondernemers zijn voor ons veel meer dan alleen donoren: u bent onze partner in ontwikkelingssamenwerking. Daarom werken we zo veel mogelijk op maat en betrekken we u graag bij ons werk onder mensen in nood. Op deze pagina leest u over de mogelijkheden.

Doneer een bedrag

U kunt een donatie naar ons overmaken naar:
NL04 RABO 0106 2500 00

Op naam van:
Dorcas te Almere

Fijn als u in de omschrijving zet:
Donatie van <afzender> voor Dorcas algemeen

  • Het heeft onze voorkeur als u in de omschrijving zet: ‘Dorcas algemeen’. De reden is dat wij het bedrag dan kunnen besteden waar dit het hardst nodig is. Wilt u het bedrag liever bestemmen voor een specifiek(e) project, land of sector? Neem dan contact op via de contactgegevens hieronder.
  • Handig om te weten: vanwege onze ANBI-kwalificatie kunnen schenkingen aan Dorcas fiscale voordelen hebben. Raadpleeg hierover uw accountant.

Neem gerust contact op!

Siep Strikwerda, Dirk Sijbersma en Stephan Tollenaar zijn onze relatiebeheerders voor bedrijven. Zij denken graag met u mee over de mogelijkheden voor u als ondernemer of voor uw bedrijf.

U bereikt hen via:
T. 088 050 2800
E. bedrijven@dorcas.nl